logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Радна тијела Скупштине

 

За разматрање и претресање питања из надлежности Скупштине, предлагање аката и вршење других послова из надлежности Скупштине, образују се одбори и савјети.


Одбори Скупштине:

 

1. ОДБОР ЗА СТАТУТ И ПРОПИСЕ

  Марија Андрић, предсједница

  Боро Лучић, члан

  Симонида Кордић, чланица

  Саво Марић, члан

  Данијела Ђуровић, чланица

  Драган Јанковић, члан

  Андрија Радман, члан

 

2. ОДБОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

 Борис Сеферовић, предсједник

 Миладин Видаковић, члан

 Петар Г. Поробић, члан

 Саво Марић, члан

 Драган Шимрак, члан

 Маја Бакрач, чланица

 Зоран Ковачевић, члан

 

3. ОДБОР ЗА ТУРИЗАМ И ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ

Боро Лучић, предсједник

Милан Бошковић, члан

Симонида Кордић, чланица

Драган Шимрак, члан

Душан Радовић, члан

Стеван Копривица, члан

Маја Бакрач, чланица

 

4. ОДБОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА

Милош Коњевић, предсједник

Тамара Вујовић, чланица

Ненад Секулић, члан

Симонида Кордић, чланица

Слободан Радовић, члан

Славко Вавић, члан

Татјана Фанфани, чланица

 

5. ОДБОР ЗА КОМУНАЛНУ СТАМБЕНУ ДЈЕЛАТНОСТ

Живко Крунић, предсједник

Ђорђе Василевски, члан

Милан Бошковић, члан

Саша Кулиновић, члан

Александар Шкобаљ, члан

Ранко Коњевић,члан

Младен Кадић,члан

 

6. ОДБОР ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Тамара Вујовић, предједница

Ђорђе Василевски, члан

Живко Крунић, члан

Јован Суботић, члан

Саша Кулиновић, члан

Петар В. Поробић,члан

Нада Караџић, чланица

Душан Радовић, члан

Татјана Фанфани, чланица

 

7. ОДБОР ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНА РАСПОЛАГАЊА

Данијела Ђуровић, предсједница
 
Ненад Секулић, члан
 
Миладин Видаковић, члан
 
Борис Сеферовић, члан
 
Милош Коњевић, члан
 
Младен Кадић,члан
 
Невена Кековић,чланица