grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Локална управа

Главни администратор

 

Главни администратор: Ненад Ђорђевић

звање: дипломирани правник

тел:  (031) 321-564

факс:(031) 322-562

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Упутство о примјени наредбе за предузимање приврменеих мјера за спријечавање уношења у земљу, сузбијање и спријечавање преношења новог корона вируса (.pdf)


Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службе Главног администратора, Oбјављено дана 09.10.2018. године

 

Надлежности

Извод из Статута Општине Херцег-Нови ("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 001/19 од 09.01.2019.)

                                                             

Члан 95

Главни администратор врши послове утврђене законом, Статутом општине и актима предсједника Општине.
Главни администратор именује се на основу јавног конкурса, на вријеме од 5 година, у складу са законом,
Главни администратор има службу.

Члан 96

Главном администратору престаје мандат:
   - истеком времена на које је именован;
   - на лични захтјев;
   - престанком радног односа по сили закона;
   - разрјешењем.

Члан 97

Главни администратор разрјешава се у случајевима утврђеним законом.
Поступак за разрјешење главног администратора покреће предсједник општине.
Акт о покретању поступка за разрјешење главног администратора садржи разлоге због којих се поступак његовог разрјешења покреће.
Акт о покретању поступка за разрјешење доставља се главном администратору који има право да се у року од 10 дана од дана пријема акта о покретању поступка изјасни о разлозима за разрјешење датим у акту о покретању поступка.

Члан 98

Након истека рока за изјашњење предсједник општине одлучује о разрјешењу главног администратора.
У случају разјешења главни администратор, остварује права у складу са законом.