logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Служба главног администратора

Старјешина: Ненад Ђорђевић,  в.д. Главни администратор

звање: дипл. правник

тел: 031/321-564
факс: 031/322-562
е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Руководилац службе

Борислав Сетенчић

 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службе главног администратора

У Служби главног администратора раде:

  1. Ненад Ђорђевић
  2. Сетенчић Борислав
  3. Ћукило Бојана
  4. Радонић Дејан
  5. Матијашевић Маја
  • Шакотић Добрила

Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 28/11 од 13.09.2011, 07/12 од 02.03.2012, 19/12 од 22.06.2012, 26/12 од 06.08.2012., 37/12 од 18.12.2012.)

 

Члан  23

За вршење специфичних и стручних послова Главног администратора образује се Служба Главног администратора.

Служба Главног администратора врши сљедеће послове:

• рјешава  у другостепеном управном поступку;

• стара се о законитом, ефикасном и економичном вршењу послова органа управе;

• даје мишљења на одлуку о организацији и начину рада органа локалне управе коју доноси Предсједник општине;

• даје мишљење на акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста органа управе;

• разматра програме рада и извјештаја о раду органа управе и припрема изјашњења за Предсједника општине;

• предлаже и преузима мјере у циљу отклањања уочених проблема и неправилности

• врши увид у списе предмета и утврђује чињенице на које се указује у притужбама;

• подноси захтјев за изјашњење старјешине органа – службе о чињеницама на које се притужба односи;

• врши стручне послове у вези са израдом и употребом печата и употребом симбола;

• у сарадњи са надлежним органом управе предузима активности у вези са реорганизацијом и рационализацијом локалне управе;

• на нивоу посебне организационе јединице врши управљања кадровима које се остварује кроз спровођење закона и других прописа о локалним службеницима и намјештеницима; прати оцјењивање рада службеника и намјештеника; припрема предлоге програма усавршавања службеничког кадра и приправника; сагледава и анализира потребе органа за усавршавањем и обуком; организује обуке и усавршавања; координира активности око обуке запослених; сарађује са државним органом Управе за кадрове и Заједницом општина; припрема извјештаје и информације у области управљања кадровима; сарађује са Секретаријатом за информационе системе и заједничке послове ради успостављања централне кадровске евиденције; сарађује са Секретаријатом за финансије, туризам и економски развој;

• врши послове везане за примјену Закона о државним службеницима и намјештеницима и Закона о запошљавању, доносе рјешења о заснивању, престанку радног односа и распоређивању службеника и намјештеника, ријешава о правима  и обавезама запослених, прати рад приправника и врши све адмнинистративно стручне послове у вези праћења стања из радног односа и у вези са радним односом као што су евиденције, извјештаји, оглашавање слодобних радних мјеста, пријаве и одјаве у вези радног односа; успоставља централну кадровску евиденцију;

• израђује Извјештаје о раду Главног администратора;

• сарађује са невладиним организацијама које прате развој самоуправе у циљу побољшања комуникације између Општине и грађана и развој локалне демократије, као и друге послове из надлежности Општине у овој области;

• врши и друге послове у складу са овлашћењима и одговорностима Главног администратора у складу са законом.