grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Локална управа

Служба за заједничке послове

 

Начелник: Борис Обрадовић, дипл. економиста

тел/факс: 031 322-370

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 


Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службе за заједничке послове, Објављено дана 15.09.2020. године


 

Пречишћени текст Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службе за заједничке послове, Објављено дана 30.07.2019. године

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службе за заједничке послове, Објављено дана 12.10.2018. године

Измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службе за заједничке послове, Објављено дана 07.12.2018. године

Измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службе за заједничке послове, Објављено дана 22.03.2019. године


Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег- Нови  ("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 030/18 од 24.08.2018)

Члан 20

Служба за заједничке послове врши послове који се односе на:

   - Вршење послова писарнице, пријем, евидентирање и отпремање аката, завођења дјеловодника и уписника у аутоматску обраду података, вођење поступка издавања радних књижица и уписивања података о степену стручне спреме, вршење архивирања предмета и излучивање регистраторског материјала; послове доставе службених аката органа локалне управе, службе Скупштине општине - отпремање службене поште;

   - Старање о наплати административне таксе, праћење динамике обраде и рјешавања података у првостепеном управном поступку пред органом локалне управе, давање информација грађанима о надлежностима појединих органа локалне управе и самоуправе, упућивање на начин и поступак рјешавања појединих захтјева и спровођење упуства о поступању органа локалне управе са грађанима;

   - Обављање послова који се односе на коришћење, одржавање и евиденцију употребе службених возила;

   - Обезбјеђивање и вршење заштите зграде Општине и свих других објеката у којима су смјештени органи Општине, јавне установе у складу са прописима;

   - Обављање послова портирске службе, послова на успостављању веза преко телефонске централе, помоћно-техничке послове у вези са употребом заставе и грба Општине, послове копирања и повезивања штампаних материјала;

   - Обављање послова текућег и инвестиционог одржавања објеката у којима су смјештени органи управе, мјесне заједнице, вршење осигурања Службеника и имовине Општине, реализације набавке материјала и опреме;

   - Вођење евиденције о информатичкој опреми у органима локалне управе;

   - Послове одржавања хигијене службених просторија;

   - Вршење и других послова у складу са Законом и скупштинским прописима;

Ради обезбјеђивања ефиканог, економичног и ефективног вршења послова из дјелокруга Службе за заједнчке послове, образује се у оквиру Службе - Одсјек за грађански биро.

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.