logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Дирекција за имовину и заступање

 

в.д. Директорица: Јелена Поледица

звање: дипл. правница

тел/фаx: 031/324-452

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

e-адреса дирекције: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Дирекције за имовину и заступање

У Дирекцији за имовину и заступање раде:

  1. Поледица Јелена
  2. Мирић Светлана
  3. Лазић Сања
  4. Мијовић Васиљка
  5. Станишић Олга
  6. Лаловац Весна
  7. Стевовић Лепосава
  8. Черовић Драгица
  • Тамара Јауковић

 Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег- Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 009/16 од 16.02.2016)

ЧЛАН 17

 

Дирекција за имовину и заступање:

• води регистар непокретности у својини општине и јавних служби, стара се о намјенском коришћењу те имовине, брине о имовини која се по закону додјељује на коришћење општини, стара се о упису у катастар, парцелацији, разграничењу, намјени општинске имовине, припрема нацрте уговора о тим пословима и прати њихову реализацију, обезбјеђује услове за заштиту имовине вршећи све управне послове у вези са имовинским правима и овлашћењима, припрема и закључује уговоре у вези имовинско правног располагања;

• даје податке органима локалне самоуправе и управе, на основу евиденција које води; припрема прописе и врши обраду аката у вези са располагањем државном имовином из оквира овлашћења локалне самоуправе и управе (одлуке, уговори, рјешења), даје мишљење на предлоге аката о располагању државном имовином које припремају јавне службе чији је оснивач локална самоуправа; покреће и учествује у поступку експропријације;

• припрема информативне и друге стручне материјале за органе локалне самоуправе, припрема стручна мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа и аутентична тумачења прописа у области за коју је основана;

• заступа локалну самоуправу и управу пред надлежним судовима и управим органима;

• врши послове заштите имовинско правних интереса општине пред судовима и другим органима;

• даје податке органима локалне самоуправе и управе, на основу евиденција које води;

• припрема информативне и друге стручне материјале, припрема стручна мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа и тумачења прописа за Предсједника општине у вршењу функције представљања и заступања Општине;

• врши послове нормативне дјелатности у поступку припреме прописа и аката из надлежности Дирекције;

• остварује сарадњу са невладиним организацијама у областима за које је основана;

• врши и друге послове из надлежности локалне управе, за које је основана.