logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Дирекција за имовину и заступање

 

Директор: Тамара Јауковић

звање: дипломирани правник

тел/фаx: 031/324-452

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Помоћник старјешине

Јелена Поледица, дипл.правник 

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

e-адреса дирекције: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Дирекције за имовину и заступање

У Дирекцији за имовину и заступање раде:

  1. Јауковић Тамара
  2. Поледица Јелена
  3. Мирић Светлана
  4. Лазић Сања
  5. Мијовић Васиљка
  6. Станишић Олга
  7. Лаловац Весна
  8. Стевовић Лепосава
  9. Черовић Драгица
  10. Цицовић Лидија

 Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег- Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 009/16 од 16.02.2016)

ЧЛАН 17

 

Дирекција за имовину и заступање:

• води регистар непокретности у својини општине и јавних служби, стара се о намјенском коришћењу те имовине, брине о имовини која се по закону додјељује на коришћење општини, стара се о упису у катастар, парцелацији, разграничењу, намјени општинске имовине, припрема нацрте уговора о тим пословима и прати њихову реализацију, обезбјеђује услове за заштиту имовине вршећи све управне послове у вези са имовинским правима и овлашћењима, припрема и закључује уговоре у вези имовинско правног располагања;

• даје податке органима локалне самоуправе и управе, на основу евиденција које води; припрема прописе и врши обраду аката у вези са располагањем државном имовином из оквира овлашћења локалне самоуправе и управе (одлуке, уговори, рјешења), даје мишљење на предлоге аката о располагању државном имовином које припремају јавне службе чији је оснивач локална самоуправа; покреће и учествује у поступку експропријације;

• припрема информативне и друге стручне материјале за органе локалне самоуправе, припрема стручна мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа и аутентична тумачења прописа у области за коју је основана;

• заступа локалну самоуправу и управу пред надлежним судовима и управим органима;

• врши послове заштите имовинско правних интереса општине пред судовима и другим органима;

• даје податке органима локалне самоуправе и управе, на основу евиденција које води;

• припрема информативне и друге стручне материјале, припрема стручна мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа и тумачења прописа за Предсједника општине у вршењу функције представљања и заступања Општине;

• врши послове нормативне дјелатности у поступку припреме прописа и аката из надлежности Дирекције;

• остварује сарадњу са невладиним организацијама у областима за које је основана;

• врши и друге послове из надлежности локалне управе, за које је основана.