logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Главни администратор

 

Главни администратор: Ненад Ђорђевић

звање: дипломирани правник

тел:  (031) 321-564

факс:(031) 322-562

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службе Главног администратора, Oбјављено дана 09.10.2018. године

 

Надлежности

Извод из Статута Општине Херцег-Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 16/11 од 13.05.2011.)

                                                             

Члан 74

Главни администратор координира рад органа локалне управе и служби, стара се о законитости, ефикасности и економичности њиховог рада, даје стручна упутства и инструкције о начину поступања у вршењу послова, даје мишљење на акт о унутрашњој организацији и систематизацији послова органа локалне управе и служби и врши друге послове које му повјери предсједник општине.

Главни администратор врши послове другостепеног органа у управним стварима из надлежности општине.

За вршење послова главног администратор образује се служба.

Члан 75

Главног администратора именује и разрјешава предсједник Општине уз сагласност Скупштине.

Именује се на основу јавног оглашавања, на вријеме од четири године.

За главног администратора може бити именовано лице које има завршен правни факултет, положен испит за рад у органима управе и најмање пет година радног искуства.

Главни администратор за свој рад и рад своје службе одговара предсједнику Општине и Скупштини.

Члан 76

Главни администратор може бити разријешен уколико не обавља послове у складу са чланом 74. овог статута и других закона.

Главни администратор има право да се изјасни о разлозима за разрјешење на сједници Скупштине општине.

FaLang translation system by Faboba