logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Секретаријат за друштвене дјелатности и спорт

в.д. Секретарка: Весна Самарџић

звање: Мсц. туризма

тел: 031/324-849

 е-адреса : Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

е-адреса : Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Друштвене дјелатности

 

Локална самоуправа

 

Матична служба

Руководитељка: Наталија Грбић

Тел: 031/321-052 локал 207

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


         

       

У Секретаријату за друштвене дјелатности и спорт раде:


 1. Самарџић Весна
 2. Станишић Драгана
 3. Баровић Анђелија
 4. Орландић Јадранка
 5. Томановић Сузана
 6. Шаровић Љубо
 7. Арнаут Дјордје
 8. Грубор – Божовић Бранка
 9. Шуберић Ранка
 10. Дабижиновић Ленка
 11. Таталовић Наташа
 12. Баћовић Веселин
 13. Грбић Наталија
 14. Радовић Нина
 15. Вујновић Јованка
 16. Ћетковић Милица
 17. Дабовић Славица
 18. Стојковић Зоран
 19. Бајчета Жељко
 20. Стефановић Зорица
 21. Црногорчевић Саја
 22. Ђиловић Радмила
 23. Косић Ана
 24. Јачеглав Биљана
 25. Сеферовић Слађана
 26. Ђурашковић Нада
 27. Андрић Сања
 28. Финжгар Гордана
 29. Буљанчевић Мирјана
 30. Радановић Ружица
 31. Мацур Анита
 32. Безјак Соња
 33. Вујиновић Аријана
 34. Кљајевић Сања

 

 

Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег- Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 009/16 од 16.02.2016)

 


Члан 12

Секретаријат за друштвене дјелатности и спорт:

 •      прати област образовања на територији општине Херцег Нови,

 •      припрема одлуке и информације из области образовања на локалном нивоу,

 •      додјељује стипендије студентима,

 •      врши стручне послове категоризације дјеце са посебним потребама,

 •      прати стање у области јавног информисања на локалном нивоу,

 •      сарађује са свим установама, невладиним организацијама и другим организацијама из области образовања било ког нивоа,

 •      прати и учествује у обезбјеђивању услова за остваривање и унапређење примарне здравствене заштите иницирањем и предлагањем мјера у овој области које су од непосредног интереса за локално становништво,

 •      врши послове у вези са предлагањем чланова органа управљања здравствених установа које су основане за територију општине,

 •      предузима активности из своје надлежности ради унапређења примарне здравствене заштите,

 •      припрема информативне и друге стручне материјале за Скупштину и предсједника Општине,

 •      припрема стручна мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа и аутентична тумачења општинских прописа из области за коју је основан,

 •      врши послове нормативне дјелатности у поступку припреме прописа и аката из надлежности Секретаријата,

 •      прати и унапређује систем локалне самоуправе оснивањем и организацијом мјесних заједница које врше послова од непосредног и заједничког интереса за грађане,

 •      уређује односе и обезбјеђује примјену прописа и других аката из области социјалне и дјечије заштите кроз обезбјеђење кућне његе и помоћи старим и инвалидним лицима; води евиденцију лица у стању социјалне помоћи који немају ријешено стамбено питање, води евиденцију остварених права на једнократне новчане помоћи и помоћ у кући; обезбјеђује поклон пакете за новорођенчад и друге додатне облике дјечије заштите које пропише Општина; стара се о остваривању дјечије заштите која се односи на одмор и рекреацију, смјештај и исхрану дјеце и другим додатним облицима дјечије заштите које пропише општина,

 •      спроводи поступак признавања права из области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата и води евиденцију о корисницима и врсти тих права,

 •      води регистар невладиних организација на територији општине Херцег Нови; спроводи поступак и доноси одлуке о расподијели средстава по конкурсу; остварује сарадњу са невладиним организацијама на територији општине,

 •      врши послове унапријеђивање родне равноправности,

 •      организује послове које се односе на превенцију и сузбијање наркоманије у сарадни са другим службама и организацијама које се баве тим послом,

 •      врши послове матичара у поступку закључења брака, издаје изводе и увјерења у вези са браком,

 •      врши послове развоја и унапређења спорта и физичке културе,

 •      прати рад јавних служби у области спорта и физичке културе,

 •      организује спортске манифестације општинског и ширег значаја,

 •      развија и унапређује дјечји и омладински спорт, организује рад спортских школа на територији општине и развија масовну физичку културу,

 •      додјељује општинске награде и признања у области спорта и физичке културе,

 •      израђује програм активности у спорту и програме спортских манифе стација,

 •      прати реализацију програма у области спорта које финансира општина,

 •      сарађује са свим организацијама из области спорта,

 •      врши надзор над организацијама из области спорта чији је оснивач Општина Херцег Нови,

 •      учествује у вршењу послова нормативне дјелатности у припреми прописа и аката из надлежности Скупштине, предсједника Општине, органа управе и служби,

 •      учествује у вршењу послова нормативне дјелатности у припреми прописа и аката из надлежности Скупштине, предсједника Општине, органа управе и служби Општине,

 •      припрема информативне и друге стручне материјале за Скупштину и предсједника Општине,

 •      припрема стручна мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа и аутентична тумачења општинских прописа из области за коју је о снован,

 •      врши и друге послове из надлежности Општине у областима за које је основан.