logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Секретаријат за друштвене дјелатности и спорт

Секретар: Класић Дарко

звање: Специјалиста пословног менаџмента

тел: 031/324-849

 е-адреса : Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 


 

 

 

 


 Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег- Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 43/17 од 13.10.2017)


Члан 12

Секретаријат за друштвене дјелатности и спорт:

 •      Праћење и обезбјеђивање услова за остваривање и унапређење примарне здравствене заштите, иницирањем и предлагањем мјера у овој оjavascript:бласти које су од непосредног интереса за локално становништво;

 •      Унапријеђивања и афирмације родне равноправности и заштита људских и мањинских права;

 •      Израду ЛАП-а из дјелатности Секретаријата;

 •      Израду нацрта прописа из области спорта и физичке културе, примјену закона и општинских одлука које се односе на спорт и физичку културу;

 •      Вршење послова развоја и унапређења спорта и физичке културе, организација спортских манифестација општинског, државног и међународног значаја у складу са законом и у сарадњу са органима државне управе;

 •      Развој и унапређење дјечијег и омладинског спорта, организацију рада спортских школа и развоја масовне физичке културе;

 •      Додјељивање награда и признања у области спорта и физичке културе;

 •      Израду програма активности у спорту и програма спортских манифестација, праћење реализације програма у области спорта које финансира Општина, сарадњу са спортским клубовима и другим организацијама из области спорта;

 •      Управни надзор над организацијама из области спорта чији је оснивач Општина Херцег Нови;

 •      Вођење регистра невладиних организација на територији општине Херцег Нови, сарађивање са невладиним организацијама, спровођење дијела поступка додјеле средстава НВО на начин што прати реализацију закључених уговора о додјели средстава и праћење реализације пројеката НВО;

 •      Израду информација и других стручних материјала за предсједника општине и Скупштину општине, као и стручна мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских одлука;

 •      Расписивање јавног конкурса за додјелу средстава спортским клубовима и организацијама опредјељених Буџетом Општине, одлучивање о средствима која се распоређују спортским клубовима и организацијама на територији општине Херцег Нови у складу са Законом и прописима Општине;

 •      Вођење свих евиденција из области дјелокруга свог рада у складу са Законом;

 •      Унапређење рада и модернизацију локалне управе кроз имплементацију система управљања квалитетом у локалној управи;

 •      Рјешавање по захтјевима за слободан приступ информацијама из дјелокруга Секретаријата;

 •      Вршење и других послова у складу са Законом, Статутом и другим прописима.