logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Секретаријат за друштвене дјелатности и спорт

Секретар: Владимир Џелетовић

звање: дипломирани економиста

тел: 031/324-849

 е-адреса : Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

е-адреса : Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Друштвене дјелатности

Контакт: Симонида Кордић

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Локална самоуправа

Контакт: Весна Самарџић

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Матична служба

Руководилац: Наталија Грбић

Тел: 031/321-052 локал 207

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


 

Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег- Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 009/16 од 16.02.2016)

 


Члан 12

Секретаријат за друштвене дјелатности и спорт:

 •      прати област образовања на територији општине Херцег Нови,

 •      припрема одлуке и информације из области образовања на локалном нивоу,

 •      додјељује стипендије студентима,

 •      врши стручне послове категоризације дјеце са посебним потребама,

 •      прати стање у области јавног информисања на локалном нивоу,

 •      сарађује са свим установама, невладиним организацијама и другим организацијама из области образовања било ког нивоа,

 •      прати и учествује у обезбјеђивању услова за остваривање и унапређење примарне здравствене заштите иницирањем и предлагањем мјера у овој области које су од непосредног интереса за локално становништво,

 •      врши послове у вези са предлагањем чланова органа управљања здравствених установа које су основане за територију општине,

 •      предузима активности из своје надлежности ради унапређења примарне здравствене заштите,

 •      припрема информативне и друге стручне материјале за Скупштину и предсједника Општине,

 •      припрема стручна мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа и аутентична тумачења општинских прописа из области за коју је основан,

 •      врши послове нормативне дјелатности у поступку припреме прописа и аката из надлежности Секретаријата,

 •      прати и унапређује систем локалне самоуправе оснивањем и организацијом мјесних заједница које врше послова од непосредног и заједничког интереса за грађане,

 •      уређује односе и обезбјеђује примјену прописа и других аката из области социјалне и дјечије заштите кроз обезбјеђење кућне његе и помоћи старим и инвалидним лицима; води евиденцију лица у стању социјалне помоћи који немају ријешено стамбено питање, води евиденцију остварених права на једнократне новчане помоћи и помоћ у кући; обезбјеђује поклон пакете за новорођенчад и друге додатне облике дјечије заштите које пропише Општина; стара се о остваривању дјечије заштите која се односи на одмор и рекреацију, смјештај и исхрану дјеце и другим додатним облицима дјечије заштите које пропише општина,

 •      спроводи поступак признавања права из области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата и води евиденцију о корисницима и врсти тих права,

 •      води регистар невладиних организација на територији општине Херцег Нови; спроводи поступак и доноси одлуке о расподијели средстава по конкурсу; остварује сарадњу са невладиним организацијама на територији општине,

 •      врши послове унапријеђивање родне равноправности,

 •      организује послове које се односе на превенцију и сузбијање наркоманије у сарадни са другим службама и организацијама које се баве тим послом,

 •      врши послове матичара у поступку закључења брака, издаје изводе и увјерења у вези са браком,

 •      врши послове развоја и унапређења спорта и физичке културе,

 •      прати рад јавних служби у области спорта и физичке културе,

 •      организује спортске манифестације општинског и ширег значаја,

 •      развија и унапређује дјечји и омладински спорт, организује рад спортских школа на територији општине и развија масовну физичку културу,

 •      додјељује општинске награде и признања у области спорта и физичке културе,

 •      израђује програм активности у спорту и програме спортских манифе стација,

 •      прати реализацију програма у области спорта које финансира општина,

 •      сарађује са свим организацијама из области спорта,

 •      врши надзор над организацијама из области спорта чији је оснивач Општина Херцег Нови,

 •      учествује у вршењу послова нормативне дјелатности у припреми прописа и аката из надлежности Скупштине, предсједника Општине, органа управе и служби,

 •      учествује у вршењу послова нормативне дјелатности у припреми прописа и аката из надлежности Скупштине, предсједника Општине, органа управе и служби Општине,

 •      припрема информативне и друге стручне материјале за Скупштину и предсједника Општине,

 •      припрема стручна мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа и аутентична тумачења општинских прописа из области за коју је о снован,

 •      врши и друге послове из надлежности Општине у областима за које је основан.