logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Секретаријат за просторно планирање и изградњу

В.Д. Секретарa: Владимир Гардашевић

звање: дипл. инг. грађевинарства

тел/фаx: 031 322- 640

е-адреса :Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

е-адреса :Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Одјељење за правне послове

Руководилац: Олга Кривокапић, дипл. правник


Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег- Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 009/16 од 16.02.2016)


Члан 13

Секретаријат за просторно планирање и изградњу

 •      учествује у изради прописа из области планирања и уређења простора, изградње објеката и коришћења грађевинског земљишта; обавља припремне послове и координира израду и доношење свих просторних планова које доноси општина; доноси просторно-урбанистички план локалне самоуправе; чува планску и сву осталу документацију и води евиденцију о свим издатим документима из области: планирања, уређења простора, изградње објеката,

 •      учествује у обављања послова који се односе на формирање и вођење информационе основе, праћење и анализирање података који су неопходни за припрему, доношење и спровођење просторних и урбанистичких планова,

 •      издаје грађевинске дозволе за изградњу и реконструкцију објеката, употребне дозволе,

 •      одобрења о постављању односно грађењу помоћних објеката и привремених објеката монтажног карактера, под условима које утврди локална самоуправа,

 •      доноси рјешења о рушењу објекта,

 •      издаје увјерења о намјени, даје обавјештења, начелне сагласности и друга акта из области планирања и уређења простора,

 •      по службеној дужности прибавља доказе од других државних органа неопходне за издавање грађевинске дозволе,

 •      припрема информативне и друге стручне материјале за органе локалне самоуправе, као и стручна мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости,

 •      општинских прописа и аутентична тумачења прописа у области за коју је основан,

 •      остварује сарадњу са невладиним организацијама у областима за које је основан,

 •      врши послове нормативне дјелатности у поступку припреме прописа и аката из надлежности Секретаријата,

 •      врши и друге послове из надлежности општине у областима за које је основан.