logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Секретаријат за просторно планирање и изградњу

в.д. Секретарка: Марина Секулић

звање: Спец. Сци. Архитектуре

тел/фаx: 031 322- 640

е-адреса :Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

е-адреса :Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Одјељење за правне послове

Руководитељка: Олга Кривокапић, дипл. правница

 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за просторно планирање и изградњу

У Секретаријату за просторно планирање и изградњу раде:

 

 1. Секулић Марина
 2. Кривокапић Олга
 3. Сабо Марта
 4. Митровић Ања
 5. Крнић Далибор
 6. Жутковић Александар
 7. Дамјановић Драгица
 8. Тодоровић Сања
 9. Чуровић Миланка
 10. Баковић Лидија
 11. Бећир Божо
 12. Митровић Гојко
 13. Божовић Јована
 14. Марић Милица
 15. Булатовић Дубравка
 16. Исаков Драган
 17. Фулурија Немања
 18. Гардашевић Марија
 19. Јовановић – Пеулић Мирна
 20. Вучетић Станислава

     Гардашевић Владимир

 

 

 

 


Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег- Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 009/16 од 16.02.2016)


Члан 13

Секретаријат за просторно планирање и изградњу

 •      учествује у изради прописа из области планирања и уређења простора, изградње објеката и коришћења грађевинског земљишта; обавља припремне послове и координира израду и доношење свих просторних планова које доноси општина; доноси просторно-урбанистички план локалне самоуправе; чува планску и сву осталу документацију и води евиденцију о свим издатим документима из области: планирања, уређења простора, изградње објеката,

 •      учествује у обављања послова који се односе на формирање и вођење информационе основе, праћење и анализирање података који су неопходни за припрему, доношење и спровођење просторних и урбанистичких планова,

 •      издаје грађевинске дозволе за изградњу и реконструкцију објеката, употребне дозволе,

 •      одобрења о постављању односно грађењу помоћних објеката и привремених објеката монтажног карактера, под условима које утврди локална самоуправа,

 •      доноси рјешења о рушењу објекта,

 •      издаје увјерења о намјени, даје обавјештења, начелне сагласности и друга акта из области планирања и уређења простора,

 •      по службеној дужности прибавља доказе од других државних органа неопходне за издавање грађевинске дозволе,

 •      припрема информативне и друге стручне материјале за органе локалне самоуправе, као и стручна мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости,

 •      општинских прописа и аутентична тумачења прописа у области за коју је основан,

 •      остварује сарадњу са невладиним организацијама у областима за које је основан,

 •      врши послове нормативне дјелатности у поступку припреме прописа и аката из надлежности Секретаријата,

 •      врши и друге послове из надлежности општине у областима за које је основан.