logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Огласна табла

Поштовани посјетиоци,

на овој страници можете прегледати јавне позиве, обавјештења и рјешења Секретаријатa за комуналне дјелатности, екологију и енергетску ефикасност који се објављују по члану 87, став 2 , Закона о управном поступку,а у циљу јавног обавјештавања.

Документа се сортирају хронолошки, са истакнутим датумом његове објаве.

 


 

  • Рјешење о одобрењу на име Тодоровић Марко: 02-13-231-UP I-220/2018  08.06.2018.
  • Oбавјештење о резултатима испитног поступка по жалби Јоксимовић Владана и Оливере, број: 02-13-353/УПI/12/2018/1/15

- Извјештај Комисије за оцјену Елабората о процјени утицаја на животну средину за пројекат "Уређење дијела обале - јавно дјелимично уређено купалиште у Ђеновићима" на кат.парц. бр. 661/1 и 661/2 К.О.Ђеновићи, Општина Херцег-Нови (.pdf)

- Иновирани Елаборат процјене утицаја на животну средину пројекта "Уређење дијела обале - јавно дјелимично уређено купалиште у Ђеновићима" на кат.парц. бр. 661/1 и 661/2 К.О.Ђеновићи, Општина Херцег-Нови (.pdf)

  • Рјешење о одбијању на захтјев д.о.о. "Bre Company" : 02-13-364-UPI-556/2018 26.11.2018.