grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Служба за унутрашњу ревизију

Руководитељка: Даница Сијерковић
звање: дипл. економисткиња

тел/факс: 031/323-048

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службе за унутрашњу ревизију, Објављено дана 03.10.2018. године

Повеља Унутрашње ревизије

Годишњи план рада Службе за Унутрашњу ревизију за 2019. годину

Извјештај о раду Службе за Унутрашњу ревизију за 2018. годину

 

 


Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег- Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 43/17 од 13.10.2017)

Члан 21

Служба за унутрашњу ревизију врши послове који се односе на:

 • Организовање и обављање унутрашње ревизије свих пословних функција из надлежности Општине, у складу са Међународним стандардима професионалне праксе унутрашње ревизије и Етичким кодексом унуташњих ревизора, у циљу унапређења пословања;

 • Израду стратешког и годишњег плана рада унутрашње ревизије и планове појединачних ревизија и праћење извршавања планова рада унутрашње ревизије;

 • Процјену адекватности и ефикасности система финансијског управљања и контроле у односу на: идентификовање, процјену и управљање ризицима, усаглашеност пословања са законима и прописима, тачност, поузданост и потпуност финансијских и других пословних информација, ефикасност, ефективност и економичност пословања, заштиту средстава и информација;

 • Обављање унутрашње ревизије код корисника средстава буџета у Општини и код правних лица чији је Општина оснивач, а које немају сопствену јединицу за унутрашњу ревизију;

 • Обављање посебне ревизије по налогу предсједника општине и ревизије коришћења средстава Европске уније;

 • Праћење спровођења препорука датих у извјештајима из претходно обављених ревизија;

 • Давање савјета и стручних мишљења код поступака увођења нових система и процедура;

 • Израду извјештаја о обављеним ревизијама и достављању истих предсједнику Општине и одговорном лицу организационе јединице код које је обављана ревизија;

 • Израду периодичних и годишњих извјештаја о раду унутрашње ревизије, ограничењима током вршења ревизије и адекватности ресурса за вршење ревизије, које доставља предсједнику Општине;

 • Сарадњу са Директоратом за централну хармонизацију финансијског управљања и контроле и унутрашње ревизије у јавном сектору Минисарства финансија и истом доставља извјештаје о свом раду;

 • Пружање консултантских услуга менаџменту;

 • Едукацију унутрашњих ревизија и израду и праћење спровођења програма едукације унутрашњих ревизија у складу са међународним стандардима;

 • Сарадњу са Државном ревизорском институцијом, међународним и домаћим струковним институцијама и удружењима и екстерном ревизијом;

 • Предлагање и праћење едукације унутрашњих ревизора у складу са међународним стандардима;

 • Друге послове из ове области у складу са прописима.