logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Служба за унутрашњу ревизију

Руководитељка: Даница Сијерковић
звање: дипл. економисткиња

тел/факс: 031/323-048

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службе за унутрашњу ревизију

У Служби за унутрашњу ревизију раде:

 1. Сијерковић Даница
 2. Мусић – Поткоњак Наташа
 3. Петијевић Саво

Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег- Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 009/16 од 16.02.2016)

 

Члан 21

 Служба за унутрашњу ревизију врши послове које се односе на:

 • организује и обавља унутрашње ревизије свих пословних функција из надлежности општине, у складу са Међународним стандардима професионалне праксе унутрашње ревизије и Етичким кодексом унуташњих ревизора, у циљу унапређења пословања;
 • израђује стратешки и годишњи план рада унутрашње ревизије и планове појединачних ревизија и прати извршавање планова рада унутрашње ревизије;
 • процјењује адекватност и ефикасност система финансијског управљања и контроле у односу на: идентификовање, процјену и управљање ризицима, усаглашеност пословања са законима и прописима, тачност, поузданост и потпуност финансијских и других пословних информација, ефикасност, ефективност и економичност пословања, заштиту средстава и информација;
 • обавља унутрашње ревизије код корисника средстава буџета у Општини и код правних лица чији је Општина оснивач, а које немају сопствену јединицу за унутрашњу ревизију;
 • обавља посебне ревизије по налогу предсједника Општине и ревизије коришћења средстава Европске уније;
 • прати спровођење препорука датих у извјештајима из претходно обављених ревизија;
 • даје савјете и стручна мишљења код поступака увођења нових система и процедура;
 • израђује извјештаје о обављеним ревизијама и доставља их предсједнику Општине и одговорном лицу организационе јединице код које је обављана ревизија;
 • израђује периодичне и годишње извјештаје о раду унутрашње ревизије које доставља предсједнику Општине;
 • сарађује са Директоратом за централну хармонизацију финансијског управљања и контроле и унутрашње ревизије у јавном сектору Минисарства финансија и истом доставља извјештаје о свом раду;
 • сарађује са Државном ревизорском институцијом, међународним и домаћим струковним институцијама и удружењима и екстерном ревизијом,
 • предлаже и прати едукацију унутрашњих ревизора у складу са међународним стандардима,
 • друге послове из ове области у складу са прописима.