grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Локална управа

Буџет општине

Поштовани посјетиоци,

за преузимање докумената који су по количини података захтјевнији (податак у загради), предлажемо да користите десни клик и избор Save link as.. илиSave target as..  и отворите документ тек по преузимању на свој рачунар. Сва документа су у формату pdf и xls.


ПОП, ПИР И ИЗДАЦИ ПО ПОТРОШАЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА ЗА ПЕРИОД 01.01.21.-30.09.21.(.xls)

ПОП, ПИР И ИЗДАЦИ ПО ПОТРОШАЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА ЗА ПЕРИОД 01.01.21.-30.06.21. (.xls)

ПОП, ПИР И ИЗДАЦИ ПО ПОТРОШАЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА ЗА ПЕРИОД 01.01.21.-31.03.21. (.xls)

ПОП, ПИР И ИЗДАЦИ ПО ПОТРОШАЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА ЗА ПЕРИОД 01.01.20.-31.12.20. (.xls)

ПОП, ПИР И ИЗДАЦИ ПО ПОТРОШАЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА ЗА ПЕРИОД 01.01.20.-30.09.20. (.xls)

ПОП, ПИР И ИЗДАЦИ ПО ПОТРОШАЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА ЗА ПЕРИОД 01.01.20.-30.06.20. (.xls)

ПОП, ПИР И ИЗДАЦИ ПО ПОТРОШАЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА ЗА ПЕРИОД 01.01.20.-31.03.20. (.xls)

ПОП, ПИР И ИЗДАЦИ ПО ПОТРОШАЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА ЗА ПЕРИОД 01.01.19.-31.12.19. (.xls)

ПОП, ПИР И ИЗДАЦИ ПО ПОТРОШАЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА ЗА ПЕРИОД 01.01.19.-30.09.19. (.xls)

ПОП, ПИР И ИЗДАЦИ ПО ПОТРОШАЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА ЗА ПЕРИОД 01.01.19.-30.06.19. (.xls)


 

Kвартални извјештаји (01.01.2021.-30.09.2021.)

Образац НЕО 

Образац БУЗ


Kвартални извјештаји (01.01.2021.-30.06.2021.)

Образац НЕО

Образац БУЗ


Квартални извјештаји (01.01.2021.-31.03.2021.)

Образац НЕО

Образац БУЗ


Kвартални извјештаји (01.01.2020.-31.12.2020.)

Образац НЕО

Образац БУЗ


Kвартални извјештаји (01.01.2020.-30.09.2020.)

Образац НЕО 

Образац БУЗ


Kвартални извјештаји (01.01.2020.-30.06.2020.)

Образац НЕО

Образац БУЗ


Kвартални извјештаји (01.01.2020.-31.03.2020.)

Образац БУЗ

Образац НЕО


Kвартални извјештаји (01.01.2019.-31.12.2019.)

Образац БУЗ

Образац НЕО


Kвартални извјештаји (01.01.2019.-30.09.2019.)

Образац БУЗ

Образац НЕО


Kвартални извјештаји (01.01.2019.-30.06.2019.)

Образац БУЗ

Образац НЕО


Kвартални извјештаји (01.01.2019.-31.03.2019.)

Образац ПОП

Образац ПИР

Образац БУЗ

Образац НЕО


за 2021. годину

Финансирање политичких субјеката за 2021. годину

период од 08.09.2021-30.11.2021.

Финансирање политичких субјеката за 2021. годину

период од 17.07.2021-07.09.2021.

Финансирање политичких субјеката за 2021. годину

период од 01.01.2021-16.7.2021.


за 2020. годину

Финансирање политичких субјеката за 2020. годину
период 01.01.2020.-31.10.2020.


за 2019. годину

Нацрт Oдлуке о Буџету Општине Херцег-Нови за 2019. годину (551kB)


за 2018. годину 

Одлука о буџету Општине Херцег-Нови за 2018. годину

Одлука о висини буџетских средстава за финансирање редовног рада политичких субјеката који учествују у раду Скупштине Општине Херцег-Нови за 2018. годину

 

за 2017. годину

Нацрт одлуке о Буџету Општине Херцег-Нови за 2017. годину (551kB)

за 2016. годину

Одлука о измјенама и допунама  Буџета Општине Херцег-Нови за 2016. годину (460 kB)

       ("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 021/16 од 11.05.2016)

Одлука о Буџету Општине Херцег-Нови за 2016. годину (457kB)

       Нацрт одлуке о Буџету Општине Херцег-Нови за 2016. годину (381kB)

за 2015. годину

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о Буџету за 2015. годину (155 kB)

Одлука о Буџету Општине Херцег-Нови за 2015 годину (381kB)

("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 11/15 од 06.04.2015.)

Мишљење Министарства финансија на Нацрт Одлуке о Буџету за 2015. годину(340kB)

Закључак о доношењу Нацрта Одлуке о Буџету за 2015. годину (180kB)


за 2014. годину

Одлука о Буџету за 2014. годину (325kB)
"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 40/13  од 31.12.2013. године


за 2013. годину

Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета Општине за 2013. годину и Извјештај ревизије

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о Буџету за 2013. годину (340 kB)
"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 36/13  од 6.12.2013. године

Извјештај о остварењу буџета у периоду 1.1.2013. - 30.6.2013. (7,8MB)
(усвојен на 12. редовној сједници Скупштине општине од 18.9.2013. године)


Одлукa о Буџету за 2013. годину
(413kB)
"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 02/13 од  11.01.2013.


за 2012. годину

Одлука о завршном рачуну Буџета за 2012. годину (314kB)
"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 21/13 од 11.07.2013. године

Одлука о измјенама  и  допунама  Одлуке о  Буџету за 2012. годину
(303 kB)
"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 36/12  од 7.12.2012. године

Одлукa о Буџету за 2012. годину
(304kB)
"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 007/12-31. од 04.03.2011. године


за 2011. годину

Одлука о завршном рачуну Буџета за 2011. годину (310kB)
"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 025/12 од 1.08.2012. године

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о буџету за 2011. годину
"Сл.лист ЦГ-ОП", бр. 037/11-84. од 09.12.2011. године

Одлука о буџету за 2011. годину (318kB),
"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 008/11-61. од 04.03.2011 године
Образложење Одлуке о Буџету (135kB)
Извршење Буџета (1.1.2010. - 31.12.2010.) (206kB)


за 2010. годину

Одлука о завршном рачуну Буџета за 2010. годину (365kB)
"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 022/11 од 21.06.2011 године
Образложење Одлуке о завршном рачуну Буџета (104kB)

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о Буџету за 2010. годину (356kB),
"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 040/10-56. од 14.12.2010 године
Образложење Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о Буџету (91kB)

Одлука о Буџету за 2010. годину (326 kB),
"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 008/10-30. од 01.03.2010 године


за 2009. годину

Одлука о завршном рачуну Буџета за 2009. годину (361kB),
"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 031/10-34. од 01.10.2010 године

Одлука о буџету за 2009. годину (337kB),
"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 007/09-5. од 18.02.2009. године