NAs08122021У току су радови на санацији 1,3 километра пута између насеља Косићи и Поробићи, чијим завршетком ће град добити уређену, директну колску везу између Мојдежа и Мокрина.

Извођач радова је компанија „Бокић“, финансијска средства је обезбиједила Управа јавних радова, на основу уговора са Општином Херцег Нови. Предлог мјера за санацију, премјер и предрачун радова урадила је Агенција за изградњу и развој града, која и прати спровођење пројекта.

Поред интервенција на дионици Поробићи – Косићи, друга фаза подразумијева извођење радова на још двије локације: Основна школа у Суторини – насеље Лучићи и Основна школа у Суторини – Тијесни кланац. Уговорена укупна вриједност ових радова је више од 145 хиљада еура.

Ријеч је о наставку пројеката којима се саобраћајно повезују и приближавају два дијела херцегновске општине, па ће се од једног до другог насеља стизати за десетак минута, а не више од пола сата колико је до сада било потребно.

Прва фаза санације трасе Поробићи – Косићи урађена је прошле године, када су изведени радови на равнању и насипању терена, израђени канали и санирани најкритичнији дијелови пута у дужини од 600 метара, у шта је уложено више од 45 хиљада еура. Додатно, локална управа је уложила у санацију пута кроз Тијесни кланац, који повезује насеља Мојдеж и Суторина.

Након завршетка друге фазе санације град ће добити уређен колски пут од Мојдежа до Мокрина, односно до регионалног пута према Босни и Херцеговини.

Током протекле три године у овај путни правац је уложено укупно више од 300.000 еура. Резултат пројекта је повезивање и приближавање два дијела херцегновске општине, што ће мјештанима Суторине, дијела Игала, Мојдежа, Сушћепана и Ратишевине олакшати саобраћање према залеђу и Требињу, те унаприједити услове за брзо реаговање у случају пожара.