zgradaohn2022Из Секретаријата за просторно планирање и изградњу обавјештавају јавност да од 15. до 29. децембра 2023. године могу упутити иницијативе, примједбе, сугестије у циљу припреме Програма привремених објеката на подручју општине Херцег Нови за период 2024-2028. године.

 „У циљу припреме и израде што квалитетнијег Програма, а полазећи од потребе да се обезбједи што већи степен транспарентности и омогући претходно учешће заинтересоване јавности, а посебно корисника простора, односно локалног становништва у општини Херцег Нови, потребно је да у периоду од 15.12.2023. године до 29.12.2023. године у писаној форми доставите иницијативе/сугестије/предлоге за потребе израде предметног Програма преко Грађанског бироа“, саопштено је из овог Секретаријата.

Обавјештење