zgradaohn2024Секретаријат за туризам, економски развој и инвестиције објавио је Јавни позив за подршку развоју пољопривреде за 2024. годину.

Јавни позив отворен је од 15.05.2024. године до утрошка средстава, а не касније од 15.09.2024. године.
Уколико се предвиђена средства утроше прије 15.09. 2024. године, Секретаријат ће обавијестити јавност о завршетку Јавног позива, на начин што ће обавјештење бити објављено на интернет страници Општине и дневном листу.
О врстама подршке, праву на подршку, те потребној документацији детаљније у Јавном позиву.