NDJ i MB28052021Главни администратор Општине Херцег Нови Ненад Ђорђевић и начелница Службе комуналне полиције и инспекцијског надзора Марија Бошковић одржали су данас састанак на тему плана рада Службе у циљу припреме и ефикасног рада у току предстојеће туристичке сезоне.

Анализом тренутне епидемиолошке ситуације, те пројекцијом стања које ће бити актуелно у току туристичке сезоне, Бошковић и Ђорђевић су сагласни да Служба комуналне полиције и инспекцијског надзора превентивно и континуирано дјелује и прати поштовање прописаних епидемиолошких мјера у смислу држања физичке дистанце, коришћења прописане заштитне опреме – маски, контроле објеката у којима се затиче већи број лица, као што су угоститељски објекти, плажни барови, плаже и др.

Такође, на састанку је анализирана примјена Закона о туризму и угоститељству, уз констатацију да је потребно да Служба комуналне полиције и инспекцијског надзора системски изврши контроле угоститељских објеката, плажних барова и др., ради контроле примјене закона у погледу уграђивања прописаних лимитатора буке, као и да контролише рад угоститељских објеката у смислу поштовања радног времена и времена прописаног за емитовање музичког програма.

У наредном периоду ће бити интензивне и контроле поштовања програма привремених објеката и биће предузимане законом прописане мјере уколико се програм не поштује. Како је на састанку контатовано, на основу досадашњег искуства, за очекивати је да се у току сезоне појаве проблеми ове природе у већем обиму, те је неопходно континуирано вршити контроле. Констатовано је и да је за примјену нових ингеренција из области измијењеног Закона о планирању простора и изградњи објеката неопходно систематизацијом предвидјети у Служби комуналне полиције и инспекцијског надзора и високостручне кадрове који посједују знање из области грађевине, како би се потенцијални проблеми ријешавали на ефикаснији начин.

Сагласно је констатовано и да сходно Одлуци која се очекује од стране предсједника Општине, а тиче се забране извођења грађевинских радова у периоду од 15. јуна до 15. септембра, исту треба стриктно поштовати и контролисати. Извођење грађевинских радова у И зони и на Луштици, због великих притужби грађана, треба забранити без изузетка и онемогућити у појединим случајевима прекорачење ових рокова.

Како не би долазило до застоја саобраћаја, Комунални полицајци ће интензивно и у континуитету пратити ситуацију на терену, односно на траси од зграде “Новљанке” до хотела “Плажа”, као и у улици Партизански пут која води до Шквера, уз постојање могућности ангажовања специјалног возила “паук”.

Што се тиче Шеталишта Пет Даница и кориштења бицикала и тротинета у брзинама које нису примјерене за пјешачку зону, а како позитивни прописи не забрањују коришћење истих у тој зони, Служба комуналне полиције и инспекцијског надзора ће дјеловати како би несавјесни корисници тих превозних средстава били упозорени.

У погледу одлагања отпада, констатовано је да се контрола врши и да ће бити појачана због већег броја присутних гостију у току сезоне, а односиће се како на физичка тако и на правна лица.

Подсјећамо, правна лица и предузетници дужни су да потпишу уговор са предузећем “Чистоћа” Херцег Нови, које ће такође контролисати Служба комуналне полиције и инспекцијског надзора. Такође, за отпад тежине до 500кг грађани и гости имају могућност да превезу у рециклажни центар у Мељинама, и у том случају неће имати трошкова. Уколико нису у могућности да такав отпад одвезу, потребно је да позову Јавну службу предузећа “Чистоћа” да то учини под условима које прописује то привредно друштво.

На састанку је усвојен и закључак да се у наредном периоду интензивира координација са инспекцијским службама на државном нивоу, са Управом полиције и Јавним предузећем за управљање морским добром Црне Горе.