image igalo2020Општина Херцег Нови објављује поновни јавни позив за прикупљање понуда за избор суинвеститора за изградњу објекта у зони мјешовите намјене МН у планској јединици 01-7 (Игало Центар) на локацији: урбанистичка парцела која се састоји од кат.парц. 545/8 к.о.Топла, у захвату Просторно урбанистичког плана Општине Херцег Нови за период до 2030.године – ГУР Игало (Сл.лист ЦГ-оп.проп.52/18, 4/19).

Herceg Novi MS2020Поново је омогућено подношење захтјева за легализацију бесправних објеката на територији Херцег Новог, обавјештавају грађане из општинског Секретаријата за просторно планирање и изградњу.

Из Секретаријата за просторно планирање и изградњу обавјештавају о стављању на увид Извјештаја о резултатима Јавне расправе на Нацрт Програма уређења простора Општине Херцег Нови за 2020. годину.

Извјештај (.pdf, 530КB)

HN2020Из Секретаријата за просторно планирање и изградњу обавјештавају да је термин одржавања Централне јавне расправе о Нацрту Програма уређења простора општине Херцег Нови за 2020. годину помјерен за 6. април, са почетком у 12 часова у малој сали Општине Херцег Нови.

VladoVelas2019Владислав Велаш именован је за новог секретара за просторно планирање и изградњу Општине Херцег Нови.