foto RTHNimageПочела је јавна расправа на Нацрт Програма уређења простора општине Херцег Нови за 2022. годину и трајаће до 14. марта 2022. године, обавјештавају из Секретаријата за просторно планирање и изградњу.

ZGRADAOHN2021Јавна расправа на Нацрт Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса - рибарске луке у Зеленици, у трајању од 15 дана одржаће се почев од 09. децембра, закључно са 24. децембром 2021. године.

DSL 6На захтјев Секретаријата за просторно планирање и изградњу Општине Херцег Нови,  Министарство одрживог развоја и туризма  продужило је трајање Јавне расправе о Нацрту Државне студије локације "Сектор 6“ (Бијела-Рт.Св.Неђеље) и Нацрту извјештаја о стратешког процјени утицаја на животну средину до 27.10.2020. године.

zgradaohnИз Министарства одрживог развоја и туризма обавјештавају да ће се, у периоду од 23.09. до 13.10.2020. године, одржати Јaвна расправа о Нацрту Државне студије локације "Сектор 6“ (Бијела-Рт.Св.Неђеље) и Нацрту Извјештаја о стратешког процјени утицаја на животну средину.

image igalo2020Општина Херцег Нови објављује поновни јавни позив за прикупљање понуда за избор суинвеститора за изградњу објекта у зони мјешовите намјене МН у планској јединици 01-7 (Игало Центар) на локацији: урбанистичка парцела која се састоји од кат.парц. 545/8 к.о.Топла, у захвату Просторно урбанистичког плана Општине Херцег Нови за период до 2030.године – ГУР Игало (Сл.лист ЦГ-оп.проп.52/18, 4/19).