Странка уз  Захтјев  прилаже :

• Потврду о упису на студијама
• Доказ о зарадама запослених у породици
• Потрду или увјерење надлежног органа о статусу незапослених чланова породице (Биро рада Херцег-Нови, или Пореска управа Подручна јединица Херцег Нови)
• Потврду или увјерење Фонда ПИО о висини новчаног износа за кориснике пензије чланова породице
• За студенте који студирају у Италији и доказ о стамбеним условима у којима породица станује(величина стана/куће, да ли је стан/кућа у власништву или породица живи у закупљеној кући/стану)