Уз захтјев странка прилаже:

  • Здраствену, педагошку, социјалну и психолошку документацију ученика који се усмјерава.
  • Личне податке о ученику
  • Адресу становања и контакт телефон ради комуникације са члановима Комисије у процесу давања стручних налаза.
  • Извод из књиге рођених
  • Посљедње рјешење о усмјеравању дјетета уколико је ученик имао рјешење о усмјеравању надлежног органа.