На територији Општине Херцег Нови, наплаћују се следеће комуналне таксе:

  • За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних простора-у пословне сврхе бр.ж.р. је : 510-90632405-33
  • За држање (приређивање) музике у угоститељским објектима осим музике која се репродукује механичким средствима, бр.ж.р. је : 510-90632494-57
  • За коришћење рекламних паноа и билборда бр.ж.р. је : 510-90632517-85
  • За коришћење простора за паркирање моторних и прикључних возила на уређеним и обиљеженим мјестима , бр.ж.р. је: 510-90632468-38
  • За коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора иии других објеката привременог карактера бр.ж.р. је : 510-90632538-22
  • За коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије , бр.ж.р. је: 510-90632473-23
  • За држање пловних постројења, пловних направа и других објеката на води бр.ж.р. је :510-90632431-52

Напомена: Сва дажбинска задужења (општински порези, таксе и накнаде) Управа локалних јавних прихода врши на основу Рјешења, као појединачних аката којима се покрећу управни поступци по службеној дужности.