Na teritoriji Opštine Herceg Novi, naplaćuju se sledeće komunalne takse:

  • Za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostora-u poslovne svrhe br.ž.r. je : 510-90632405-33
  • Za držanje (priređivanje) muzike u ugostiteljskim objektima osim muzike koja se reprodukuje mehaničkim sredstvima, br.ž.r. je : 510-90632494-57
  • Za korišćenje reklamnih panoa i bilborda br.ž.r. je : 510-90632517-85
  • Za korišćenje prostora za parkiranje motornih i priključnih vozila na uređenim i obilježenim mjestima , br.ž.r. je: 510-90632468-38
  • Za korišćenje slobodnih površina za kampove, postavljanje šatora iii drugih objekata privremenog karaktera br.ž.r. je : 510-90632538-22
  • Za korišćenje vitrina radi izlaganja robe van poslovne prostorije , br.ž.r. je: 510-90632473-23
  • Za držanje plovnih postrojenja, plovnih naprava i drugih objekata na vodi br.ž.r. je :510-90632431-52

Napomena: Sva dažbinska zaduženja (opštinski porezi, takse i naknade) Uprava lokalnih javnih prihoda vrši na osnovu Rješenja, kao pojedinačnih akata kojima se pokreću upravni postupci po službenoj dužnosti.