Поштовани посјетиоци,

на овој страници можете прегледати, по годинама представљене податке о издатим  грађевинским рјешењима, податке о издатим рјешењима о локацијама са урбанистичко-техничким условима, податке о издатим рјешењима за издавање употребних дозвола, као и податке о издатим урбанистичко-техничким условима за израду техничке документације.
Такође можете прегледати скениране захтјеве за издавање урбанистичко техничких услова, грађевинских и употребних дозвола, као и захтјеве за легализацију бесправних објеката. Сви су поређани хронолошки, табеларно у формату "pdf".
Свака од табела садржи податке о називу правног или физичког лица, броју и датуму подношења захтјева, броју катастарске и урбанистичке парцеле, врсти предвиђених радова, спратности објекта, његовој намјени и површини, као и датум издавања рјешења од стране надлежног секретаријата. 


за 2024. годину

Захтјеви за издавање урбанистичко техничких услова

Издати урбанистичко технички услови

Рјешења за издавање употребних дозвола


за 2023. годину

Захтјеви за издавање урбанистичко техничких услова

Издати урбанистичко технички услови

Рјешења за издавање употребних дозвола


за 2022. годину

Захтјеви за издавање урбанистичко техничких услова

Издати урбанистичко технички услови

Рјешења за издавање употребних дозвола


за 2021. годину

Захтјеви за издавање урбанистичко техничких услова
Издати урбанистичко технички услови
Рјешења за издавање употребних дозвола

за 2020. годину

Захтјеви за издавање урбанистичко техничких услова
Издати урбанистичко технички услови
Рјешења за издавање употребних дозвола
за 2019. годину
 
Издати урбанистичко технички услови
 
Рјешења о издавању грађевинских дозвола
 
Захтјеви за издавање употребних дозвола
Рјешења за издавање употребних дозвола
 
Захтјеви за легализацију бесправних објеката
 
за 2018. годину
Захтјеви за издавање урбанистичко техничких услова

Издати урбанистичко техничких услова

Рјешења о издавању грађевинских дозвола

Рјешења за издавање употребних дозвола


Захтјеви за легализацију бесправних објеката


за 2017. годину
 
Захтјеви за издавање урбанистичко техничких услова

Издати урбанистичко техничких услова

Захтјеви за издавање грађевинских дозвола

Рјешења о издавању грађевинских дозвола

Захтјеви за издавање употребних дозвола

Рјешења за издавање употребних дозвола


Захтјеви за легализацију бесправних објеката


за 2016. годину

Захтјеви за издавање урбанистичко техничких услова

Издати урбанистичко технички услови

Захтјеви за издавање грађевинских дозвола

Рјешења о издавању грађевинских дозвола

Захтјеви за издавање употребних дозвола

Рјешења за издавање употребних дозвола


за 2015. годину

Захтјеви за издавање урбанистичко техничких услова

Издати урбанистичко технички услови

Захтјеви за издавање грађевинских дозвола

Рјешења о издавању грађевинских дозвола

Захтјеви за издавање употребних дозвола

Рјешења о издавању употребних дозвола


за 2014. годину

Захтјеви за издавање урбанистичко техничких услова

Издати урбанистичко технички услови

Захтјеви за издавање грађевинских дозвола 

Рјешења о издавању грађевинских дозвола

Захтјеви за издавање употребних дозвола

Рјешења о издавању употребних дозвола


зa 2013. годину

 

Издати урбанистичко технички услови за израду техничке документације

UTU2013.pdf
Рјешења о издавању грађевинских дозвола GraDoz2013.pdf

 
   

зa 2012. годину

 

Издати урбанистичко технички услови за израду техничке документације 

UTU2012.pdf

Рјешења о издавању грађевинских дозвола

GraDoz2012.pdf


 
   

зa 2011. годину (сa 31.12.2011.)

 

Издати урбанистичко технички услови за израду техничке документације 

UTU2011.pdf

Рјешења о издавању грађевинских дозвола

GraDoz2011.pdf

Рјешења о локацији са урбанистичко техничким условима

Lok2011.pdf


 

зa 2010. годину (сa 31.12.2010.)

 

Издати урбанистичко технички услови за израду техничке документације 

UTU2010.pdf

Рјешења о издавању грађевинских дозвола

GraDoz2010.pdf

Рјешења о локацији са урбанистичко техничким условима

Lok2010.pdf

Рјешења за издавање употребних дозвола


UpoDoz2010.pdf

зa 2009. годину (сa 31.12.2009.)

 

Издати урбанистичко технички услови за израду техничке документације 

UTU2009.pdf

Рјешења о издавању грађевинских дозвола

GraDoz2009.pdf

Рјешења о локацији са урбанистичко техничким условима  


Lok2009.pdf