zgradaohn2024Јавна расправа на Нацрт Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта Општине Херцег Нови („Сл. лист ЦГ-општински прописи“ бр 12/21) у трајању од 15 дана, одржаће се почев од 23.04. закључно са 13.05.2024. године. Јавну расправу ће спровести Управа локалних јавних прихода.

Примједбе, предлози, сугестије и мишљења у писменој форми достављају се на адресу Општине Херцег Нови – Управа локалних јавних прихода, преко Грађанског бироа Општине Херцег Нови или мјесних заједница, а у електронској форми на е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Централна јавна расправа одржаће се у сали Скупштине општине Херцег Нови 09.05.2024. године са почетком у 12 часова.
Након спроведене јавне расправе Управа локалних јавних прихода ће размотрити све примједбе, предлоге, сугестије и мишљења учесника и сачинити Извјештај о спроведеној јавној расправи.