Map locations of churches

1. Sv. Nikola u Kruševicama, 18. vijek. Predanje govori o starijoj crkvi nedaleko od sadašnje. Obnovljena u 18. vijeku.

2. Sv. Petka u Mokrinama – Petijevići, 17. vijek. Po predanju je podignuta na temeljima starije crkve.

3. Sv. Varvara u Mokrinama, Gojkovići, 17 vijek. Obnovljena 1849. godine. Mokrine se prvi put spominju 1336. godine u Kotorskom arhivu.

4. Sv. Vasilije Ostroški, Mokrine, Svrčuge, 1726.

5. Sv. Đorđe Mokrine, Lazarevići, početak 18. v.

6. Sv. Gospođa, Prijevor. Po predanju veoma stara, 17. vijek. Obnovljena 1875. godine.

7. Sv. Stefan, Sutorina (Šćepanovići), 17-18. vijek.

8. Sv. Gospođa, Mojdež (Brajevići), 1701. godine.

9. Sv. Spas (ili Sv. Voznesenja Hristovog), Mojdež, 1771. godine.

10.    Sv. Jovan, Sutorina (Rajevići). Predanje govori o 12. vijeku,   obnovljena 1721. godine. Sačuvani stećci sa uklesanim figurama.

11. Sv. Nikola, Sutorina (Lučići), 17-19. vijek.

12. Sv. Neđelja, Mojdež (Potplanina), početak 16. vijeka. Obnovljena 1891. god.

13. Sv. Đorđe, Sutorina (Ćenič), 1650. g. Obnovljena 1875. godine.

14. Sv. Preobraženije, Igalo (Sutorina), 1875.

15. Sv. Ilija (Ilijina Kita), Žvinje, 1600. godina. Po predanju mnogo starija.

16. Sv. Đorđe, Sutorina, Žvinje, 17. vijek.

17.  Sv. Časnog krsta. Mokrine (Crljeno Brdo). 17. vijek.

18.  Sv. Ilija, Mokrine, 1704. godine. Predanje govori da je postojala starija crkva na Crljenom Brdu.

19.  Sv. Trojica, Ratiševina, 18. vijek. Bila je nekada u okviru manastira Podplanina, kojeg je uništila francuska ekspedicija 1806. godine.

20.  Sv. Nikola, Kameno, 1701. godine. Mjesto se prvi put pominje u kotorskim dokumentima 1335. godine.

21. Sv. Stefan, Kameno, 1702. Obnovljena 1787.

22.  Sv. Jovan. Kameno. Obnovljena 1805. g. na starijim temeljima.

23.  Sv. Toma, Trebesin, 1778. godine. Pored ostataka mnogo starije crkve Sv. Petra.

24.  Sv. Stefan, Sušćepan, obnovljena u 19. vijeku. Temelji iz 9-10 vijeka.

25.  Sv. Đorđe, Herceg-Novi, Topla. Iz 1688. godine.

26. Sv. Spas, Herceg-Novi, Topla, 1713. Obnovljena 1864. Centar Topaljske komunitadi 17013-1797.

27.  Samostan Sv. Antona, Herceg-Novi, 17-18. vijek.

28.  Sv. Leopold, Herceg-Novi, 17-18. vijek. Raniji naziv crkve Sv. Marija, odnosno Sv. Franjo.

29. Sv. Arhanđel Mihailo, Herceg Novi, 20. vijek.

30. Sv. Jeronim, Herceg-Novi. 17-19. vijek.

31. Sv. Ana, Herceg-Novi, Savina. 16. vijek, obnovljena u 20. vijeku.

32.  Sv. Sava, Herceg-Novi, Savina. 15. vijek. Na temeljima kasnoantičke arhitekture.

33. Mala crkva Uspenja Bogorodice, Herceg-Novi, Savina. 15. vijek. Na temeljima crkve iz 1030. godine.

34. Sv. Sergije i Vakh, Podi, 15. vijek. Predanje govori da je starija, 8. vijek.

35. Sv. Arhanđel Mihailo, Podi (Brajkovina), 17. vijek. Po predanju vrlo stara.

36. Sv. Nikola, Žlijebi, 17. vijek. Crkva je u obnavljanju zadržala izvorni krov od kamenih ploča.

37. Sv. Stefan, Sasovići, Kuti, 1687. godine. Ranija vrlo stara crkva, bila je van porte i sadašnjeg groblja, gdje se spominje sahranjivanje još iz stare Župe Dragačevice.

38. Sv. Roko, Meljine. 1730. godine. Meljine se prvi put spominje u dubrovačkim dokumentima 1326. godine kao luka Župe Dragačevica.

39.  Sv. Andrija, Kuti. 15. vijek. Temelji iz 11. vijeka.

40. Sv. Gospođa, Kuti. 15. vijek. Predanje govori o godini 1050., staro parohijsko groblje i da je građena u vrijeme Saracena – 9. vijek.

41. Sv, Trojica, Kuti. 1726. godine. Ima arheoloških indicija o starijoj crkvi.

42. Sv. Ilija, Lastva, Kuti. 18. vijek. Posjeduje stećak sa imenom familije Vukosavljević.

43. Sv. Đorđe, Kuti, Glogovik. 1690. godine. Predanje govori o starijoj crkvi, sa veoma starim grobljem i sa dvije grobnice sa predstavama solarnog diska.

44. Sv. Vasilije Ostroški, Kumbro. 19. vijek.

45. Sv. Neđelja, Kumbor. 19-17. vijek.

46. Sv. Pokrov Bogorodice, Kumbor. 17. vijek. Predanje govori o 15. vijeku.

47. Sv. Simeon, Đenovići. 16. vijek. Staro arhaično groblje.

48. Sv. Đorđe, Ubli. 17-18. vijek. Staro parohijsko groblje.

49. Sv. Gospođa, Ubli. 14-18. vijek. U blizini nekropola – stećaka.

50. Sv. Nikola, Bjelske Kruševice, Repaji. 16-18. vijek.

51. Sv. Stefan, Đenović. 1870.

52. Sv. Spiridon, Đenović. 1870-1910. godine.

53. Sv. Nikola, Đenović. 16-17.vijek.

54.    Sv. Jovan Preteča, Kalimož, Bjelske Kruševice. 17. vijek. Predanje govori o 15. vijeku. Kalimož dolazi od grčke riječi Kalimog – tabor, zbijeg, a izvor u blizini naziva se Kalinaos – lijepa voda.

55. Sv. Vrači, Bijela. 18. vijek.

56. Sv. Nikola, Baošić. Po predanju iz 16. vijeka. Obnovljena u 18. vijeku.

57. Sv. Jeremija, Bjelske Kruševice. 17. vijek.

58.  Sv. Arhanđel Mihailo, Bjelske Kruševice. 16. vijek. Obnovljena u 19. vijeku.

59. Riza Bogorodice, Bijela. Podignuta u 19. vijeku na temeljima crkve iz 12. vijeka.

60. Sv. Petra, Bijela, (Klin – na brdu). 1783. godine.

61.    Sv. Tekla, Bjelske Kruševice. 1400. godine, obnovljena u 20. vijeku.

62.    Sv. Gospođa, Bijela, 18. vijek.

63.    Sv. Petar, Bijela. Na temeljima crkve iz 9. vijeka, obnovljena u 15. i u 18. vijeku.

64. Sv. Ana, Đurići, Kamenari. 16-17. vijek.

65. Gospa od Rozarija, Kamenari. 19. vijek.

66. Sv. Neđelja, Kamenari, Jošica. 19. vijek. Na temeljima starije crkve.

67. Sv. Nikola, Kamenari. 18. vijek.

68. Sv. Ana, Kamenaru. 19. vijek.

69. Sv. Gospođa od Karmela, Luštica, Rose. 18. vijek.

70. Sv. Trojica, Luštica, Rose. 17. vijek.

71.    Sv. Pantelejmon, Luštica, Klinci. 17-18. vijek.

72. Sv. Hariton, Luštica, Klinci. 16-17. vijek.

73. Sv. Tripun, Luštica, Klinci. 16-18. vijek.

74. Sv. Sava, Luštica, Klinci. 1800. godine. Naziv mjesta su Klinci dobili po prezimenu klinčići iz 14. vijeka – Tvrtkovog doba.

75. Sv. Arhanđel Mihailo, Luštica, Klinci. 1670. godine. U njoj je sačuvan triod u kome se spominje Stefan ’’od Skadra’’, tj. Venecujanski štampar Srefan skadarnik.

76. Sv. Petka, Luštica, Mrkovi. 1600. godine.

77. Kompleks manastira Sv. Vavedenja, Luštica, Mirište, ostrvo Žanjice. 15-16. vijek.

78. Sv. Tripun, Luštica, Mrkovi. 20. vijek. Predanje govori o starijoj crkvi.

79. Sv. Lazar, Luštica, Mrkovi. 1600. godine.

80. Sv. Jovan, Luštica, Žanjice – Marovići, 19. vijek. Na temeljima kasnoantičke bazilike.

81. Sv. Neđelja, Luštica, Zabrđe, Mendegaji. 17-18. vijek.

82. Sv. Andrija, Luštica, Zabrđe, Mitrovići. 18. vijek.

83. Sv. Gospođa, Luštica, Zabrđe, Trojanovići. 1783. godina.

84. Sv. Gospođa, Luštica, Radovanovići. 1787. godina.

85. Sv. Georgije, Luštica, Radovanovići. 16-17. vijek.

86. Sv. Nikola, Luštica, Radovanovići. 15-17. vijek.

87. Sv. Petar i Pavle, Luštica, Brguli. 15-16. vijek.

88. Sv. Vartolomej, Luštica, Brguli, Mardari. 15. vijek.

89. Velika crkva Uspenja Bogorodice, Manastir Savina. 177-1799. godine, sa malom crkvom Uspenja Bogorodice, konakom i Riznicom.

logoTO