hercegnoviИз Управе локалних јавних прохода обавјештавају сва физичка и правна лица на територији Општине Херцег Нови да ће у наредном периоду бити појачана контрола наплате боравишне таксе.

Инспектори стално запослени у органу локалне управе, њих осам, контролисаће правна и физичка лица поводом обрачуна и наплате боравишне таксе, с акцентом на физичка лица – издаваоце приватног смјештаја.

Порески орган константан увид и надзор спроводи према подацима којима располаже у оквиру сарадње са Туристичком организацијом и другим органима.

Овим путем молимо сва физичка и правна лица која пружају услуге смјештаја да припреме и приликом контроле обезбиједе инспекторима сву потребну документацију.