nas23112021У сали Скупштине општине Херцег Нови данас је одржана централна јавна расправа на Нацрт Одлуке о накнадама за коришћење општинских путева на територији општине Херцег Нови.

Како је истакао в.д. секретар за комуналне дјелатности, екологију и енергетску ефикасност Дејан Радонић, јавна расправа по овом питању је била прилика да грађани својим предлозима и сугестијама одлуку учине бољом са материјално-правног и формално-правног аспекта.

-Основ за доношење Одлуке о накнадама за коришћење општинских путева на територији општине Херцег Нови се налази у Закону о путевима, којим су утврђене врсте накнада које се плаћају за коришћење јавних путева, а који такође прописује да висину, начин и услове плаћања накнада за општинске путеве и дијелове државних путева који пролазе кроз насеља утврђује јединица локалне самоуправе, уз претходну сагласност Владе Црне Горе. Висина накнада утврђених у овој Одлуци представљају максималне износе које општина може утврдити својом Одлуком и не може бити већа од накнада за коришћење државних путева, истакао је Радонић.

Како је појаснио, главна новина у односу на стару Одлуку којом је била регулисана ова област, је да приходе од накнада сада утврђује и наплаћује Општина својим рјешењима, што је до сада било у надлежности Комунално стамбеног предузећа.

Одлука је усклађена са Законом о путевима и Одлуком Владе Црне Горе о накнади за коришћење државних путева. Прописани су висина, начин и услови плаћања накнада за коришћење општинских путева, накнада за ванредни превоз, годишња накнада за закуп путног земљишта и другог земљишта које припада путном појасу, накнада за постављање цјевовода, водовода, канализације, електричних и комуникацијских  водова и сродне инфраструктуре, накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са пута, зависно од врсте, категорије и површине објекта.

Јавна расправа на Нацрт Одлуке о накнадама за коришћење општинских путева трајаће до 26. новембра, а до сада није било писаних примједби. Предлоге, сугестије и мишљења на Нацрт Одлуке грађани могу доставити у писаној форми на адресу Општине Херцег Нови – Секретаријат за комуналне дјелатности, екологију и енергетску ефикасност, преко Грађанског бироа Општине или мјесних заједница, а у електронској форми на мејл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Нацрт Одлуке о накнадама за коришћење општинских путева на територији општине Херцег Нови можете прочитати и преузети на линку: http://www.hercegnovi.me/sr/predsjednik-opstine/kabinet-predsjednika-opstine/vijesti/352-javna-rasprava-na-nacrt-odluke-o-naknadama-za-koriscenje-opstinskih-puteva-na-teritoriji-opstine-herceg-novi .