OHNzgrada2022Секретаријат за културу и образовање Општине Херцег-Нови објавио је Јавни позив за предлагање члана/чланице представника НВО у Савјету за младе Општине Херцег-Нови.

Позивамо све невладине организације које имају сједиште у Херцег-Новом и статутом утврђене циљеве и дјелатности из области омладинске политике да дају предлоге за члана/чланицу Савјета за младе, поручују из Секретаријата.
Савјет за младе је стручно-савјетодавно тијело које има за циљ да подстиче и унапријеђује развој омладинске политике на локалном нивоу, јача сарадњу и унапријеђује положај младих, заступа права, потребе и интересе младих у складу са принципима равноправности и активизма, као и спроводи друге задатке из области омладинске политике. Савјет се бира на период од четири године.
Пријаве са комплетном документацијом треба доставити у року од 14 дана од објављивања Јавног позива, у затвореној коверти са назнаком „Савјет за младе“, на адресу Општине Херцег-Нови, Трг маршала Тита 2 или непосредно на шалтеру Грађанског бироа Општине.
Више о условима које морају да испуне предлагачи, као и о неопходној документацији и начинима подношења пријава можете прочитати овдје.