RELOAD2Општине Херцег Нови, Котор, Тиват и Будва у партнерству са програмом Уједињених нација за развој расписују Јавни позив невладиним организацијама за предлагање једног члана/ице, представника/це невладиних организација у Комисију за расподјелу средстава невладиним организацијама у 2022. години у оквиру „Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану 2 – Reload2“.

Комисију за расподјелу средстава невладиним организацијама у 2022. години у оквиру „ReLOaD 2“ пројекта чини 7 чланова/ица, и то из: општина Кластера, УНДП и невладиних организација које дјелују у сљедећим областима: заштита животне средине, социјална инклузија и заштита, родна равноправност, омладинска политика и култура.
Из Секретаријата за културу и образовање позивају невладине организације да дају своје предлоге. Рок за предлагање је десет дана од дана објављивања овог јавног позива, закључно са 04.03.2022. године.
Општине Котор, Тиват, Будва и Херцег Нови ће, у року од седам дана од истека рока за предлагање, на својим интернет страницама објавити листу представника/ца невладиних организација, са називима невладиних организација које су их предложиле, а које су испуниле све тражене услове.
За члана радног тијела невладина организација може да предложи само једног представника.
Невладина организација која предлаже представника/цу невладиних организација у Комисији, као и све невладине организације које су подржале тај приједлог, не могу бити разматрани за финансирање из ReLOaD средстава.
Више о условима које морају да испуне предлагачи и кандидати, као и о начину подношења пријава прочитајте у тексту Јавног позива који можете преузети овдје.
Образац за предлагање можете преузети овдје.
„Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 - ReLOaD2“ званично је почео са реализацијом 1. јануара 2021. године, као наставак претходне фазе ReLOaD програма која је успјешно завршена у децембру 2020. године. Програм се спроводи у шест земаља и територија Западног Балкана - Албанији, Сјеверној Македонији, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Косову и Србији, до краја 2024. године. „ReLOaD2“ финансира Европска унија из средстава „Multi-Country Civil Society Facility“, уз кофинансирање УНДП-а и локалних самоуправа које ће бити обухваћене програмом.