NSL041122Секретаријат за културу и образовање Општине Херцег Нови објављује Јавни позив за спровођење активности из области омладинске политике у 2023. години.

Субјекти који се у Херцег Новом баве омладинском политиком позвани су да предложе програме и активности из области рада са младима, који ће бити организовани у циљу подстицања и унапријеђења развоја омладинске политике, омладинског рада, праћења и евалуације Локалног акционог плана и Стратегије за младе, јачања сарадње и унапријеђења положаја младих и спровођења омладинских активности.
Позив је отворен 15 дана, а право учешћа имају омладинске организације, неформалне групе младих, удружења грађана, невладине организације, појединци и други субјекти који се баве омладинском политиком, а сједиште им је у Херцег Новом.
Секретаријат за културу и образовање ће анализирати све пристигле пријаве и подржати пројекте у складу са приоритетним областима из стратешких докумената за младе, а цијенећи резулате и препоруке добијене у оквиру истраживања потреба младих које је спровео UNDP у сарадњи са Општином Херцег Нови у оквиру „ReLOaD2“ програма.
Пријаве на Јавни позив обављају се попуњавањем обрасца и достављањем потребне документације на адресу Секретаријата за културу и образовање Херцег Нови, Трг маршала Тита 2, са назнаком „За Јавни позив за спровођење активности из области омладинске политике“.
Информације о потребној документацији можете пронаћи овдје.
Пријавни образац можете преузети овдје.
Ближе информације и додатна појашњења можете добити у Секретаријату за културу и образовање Општине Херцег Нови, сваким радним даном у термину од 8 до 11 часова или слањем мејла на адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Фото: Дјечија "Трка радости" 2022 (Вук Илић)