Привремено се мијења режим саобраћаја на локалном приобалном путу у насељу Баошићи (улица Обала рибара), на потезу од раскрснице са улицом Банићевина (ресторан “Папагај”) до раскрснице са улицом Прва Баошићка, на начин да се забрањује саобраћај за сва возила.

Режим измјене саобраћаја односи се на временски период од 09 до 16 часова, у петак 04.02.2022. године.

Рјешење о измјени режима саобраћаја донијето је ради несметаног и безбједног извођења радова на раскопавању саобраћајнице ради полагања канализационе цијеви.

logoTO