nasakt04022022Дводневна радионица “Утврђивање предлога приоритета ReLOaD2 Конкурса“, у организацији локалних самоуправа Херцег Новог, Будве, Котора и Тивта и пројекта ReLOaD, завршена је данас.

Радионица је одржана путем Zoom платформе, а позив је био упућен невладиним организацијама са подручја четири града. Из Херцег Новог их је учествовало чак 11, највише од свих градова учесника, што како истиче Секретарка за културу и образовање Општине Херцег Нови Ана Замбелић Пиштало, говори о све бољој сарадњи и комуникацији невладиног сектора са локалним самоуправама.

-Поред конкретних резултата које ћемо видјети у наредном периоду, желим заиста да се захвалим свима, од партнера у пројекту до невладиног сектора, који се у овом случају показао као есенцијалан и потребан. Општина Херцег Нови и Секретаријат за културу и образовање усмјерени су на тијесну сарадњу  са невладиним организацијама, јер само заједничким радом можемо постићи пуни ефекат, односно све оно чему тежи једно уређено друштво, истакла је Замбелић Пиштало.

Радионица је организована у циљу планирања приоритета Конкурса Регионалног прогама локалне демократије на Западном Балкану 2 (ReLOaD2) који ће бити објављен у оквиру кластера „Coastal Mates“ за невладине организације са територија општина Будва, Котор, Тиват и Херцег Нови.

Представници локалних самоуправа и заинтересованих невладиних организација су уз подршку представника УНДП-а идентификовали стратешке приоритете развоја и дефинисали приоритетне области и подобласти које је могуће подржати у оквиру ReLOaD2 програма, а које ће постати дио приједлога приоритета Конкурса.

Овако дефинисани приједлог приоритета Конкурса биће достављен на додатне консултације свим невладиним организацијама које су учествовале и осталим заинтересованим странама са територија општина, прије финализације и објаве Конкурса.

Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (ReLOaD2) званично је почео са реализацијом 1. јануара 2021. године, као наставак претходне фазе ReLOaD програма која је успјешно завршена у децембру 2020. године. Програм ће бити реализован у шест земаља и територија Западног Балкана током наредне четири године.

РеЛОаД2 финансира Европска унија из средстава Multi-Country Civil Society Facility, уз кофинансирање УНДП-а и локалних самоуправа које ће бити обухваћене програмом.

logoTO