Привремено се мијења режим саобраћаја на локалном приобалном путу у насељу Ђеновић, на потезу од раскрснице са улицом Ивановића (код источне капије “Портоновог”) до куће Томановића, на начин да се забрањује саобраћај за сва возила. Режим измјене саобраћаја односи се на временски период од 9. до 12. марта 2022. године.

Рјешење о измјени режима саобраћаја донијета су ради несметаног и безбједног извођења радова на санацији хаварије на потисном канализационом цјевоводу у близини мула “Војводића”. 

logoTO