Режим саобраћаја на локалном путу у насељу Топла III, Станишића дубрава, на катастарској парцели 2587 КО Топла, у дужини од око 50 метара биће привремено измијењен на начин да ће бити забрањено саобраћање за сва возила.

Саобраћај ће се током наредних мјесец дана одвијати алтернативним локалним путем, који је изграђен на катастарским парцелама 1086/10 и 1086/9 КО Топла.
Рјешење о привременој измјени режима саобраћаја донијето је ради несметаног и безбједног извођења радова на изградњи објекта од општег интереса – измјештању цјевовода „Станишића дубрава“. Режим измјене саобраћаја односи се на временски период од 26. 09. до 27.10. 2022. године. 

logoTO