Привремено се мијења режим саобраћаја на локалном приобалном путу у насељу Ђеновић, на потезу од кружног тока код туристичког комплекса “Портонови” до маркета “Идеа”, на начин да се забрањује саобраћај за сва возила.

Режим измјене саобраћаја односи се на временски период од 03.10. до 13.10.2022. године, ради несметаног и безбједног извођења радова на санацији локалног приобалног пута кроз насеље Ђеновић.

logoTO