Предузеће „Чистоћа“ увело је новину у пословању те грађани услуге одвоза комуналног отпада могу плаћати без провизије приступом на веб портал www.cistoca-hn.com.

„Рачун можете платити преко QR кода који је истакнут на рачунима а који кориснике води директно до попуњене форме за плаћање износа датог рачуна на веб порталу“, обавјештавају из предузећа „Чистоћа“.
Новом услугом омогућено је једноставно и прегледно онлајн плаћање рачуна, путем платних картица. Сервис нуди једноставну и безбједну процедуру плаћања уз минимални унос података и могућност плаћања више рачуна једном трансакцијом.
-Уласком на сајт Друштва, са лијеве стране је банер „Онлајн плаћање“и „Стање на рачуну -Вебрачун“. Да би приступили порталу за електронско плаћање, потребни су кориснички број и ИД који су истакнути на рачунима. Поред ове услуге корисници имају могућност да на нашем сајту провјере стање рачуна, преузму преписе рачуна и финансијске картице, као и могућност пријаве електронске адресе на коју би убудуће добијали рачуне, саопштили су из тог комуналног предузећа.

logoTO