Режим саобраћаја у улици Светосавски пут у Бијелој привремено је измијењен ради несметаног и безбједног извођења радова на асфалтирању те саобраћајнице.

Измјена режима подразумијева да ће 18, 19. и 20. октобра саобраћање бити забрањено за сва возила, уз постепено пуштање саобраћаја на дионицама пута након асфалтирања.

logoTO