Саобраћај на дијелу локалног пута у насељу Кумбор, на потезу од раскрснице за скретање за магистрални пут код маркета „Идеа“ до западне капије комплекса Портонови, биће привремено измијењен у петак, 21. октобра, на начин да ће бити забрањено саобраћање за све возила у термину од 12 до 15 часова.

Рјешење о привременој измјени режима саобраћаја донијето је ради несметаног и безбједног извођења грађевинских радова на реконструкцији стамбеног објекта на катастарској парцели 419 КО Кумбор.

logoTO