Akt14112022

Министарство економског развоја и туризма у сарадњи са Министарством финансија, уз подршку Делегације Европске уније у Црној Гори, објавило је Позив за додјелу бесповратних средстава у оквиру грант шеме “Унапређење конкурентности малих и средњих предузећа кроз подршку женском предузетништву и предузетништву младих”.

Грант шема ће пружити подршку пројектима који за циљ имају јачање капацитета микро, малих и средњих предузећа (ММСП) у власништву жена и у власништву младих, кроз директну грант подршку, са циљем доприноса економском расту.

Укупан расположиви износ средстава је 300 хиљада еура. Средства су обезбијеђења од стране Европске уније, уз кофинансирање Владе Црне Горе. Рок за достављање сажетка пројекта (Concept Note) је уторак, 27. децембар 2022. године.

Из Секретаријата за туризам, економски развој и инвестиције напомињу да се апликациони пакет који садржи Водич за апликанте и апликанткиње, детаљне информације о циљевима и приоритетима позива, критеријумима за учешће и прихватљивим активностима, може пронаћи на линку:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1668166675613&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=pub&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=175314

logoTO