Привремено се мијења режим саобраћаја на дијелу локалног пута Мојдеж-Мокрине у селу Мојдеж, на потезу од раскрснице у близини школе до куће породице Поробић, на начин да се забрањује саобраћај за сва возила. Режим измјене саобраћаја важи од 07 часова 21. новембра до 07 часова 22. новембра.

Ова привремена измјена режима саобраћаја врши се ради несметаног и безбједног извођења радова на санацији локалног пута Мојдеж-Мокрине.

logoTO