Режим саобраћаја у улици Стјепа Шаренца биће привремено измијењен у недјељу, 10. јула, на начин да ће у термину од 08 до 12 часова за сва возила бити забрањено саобраћање на дионици од раскрснице са улицом Саве Ковачевича (изнад „Енергопројекта“) до старог Дома здравља.

Рјешење о измјени режима саобраћаја донијето је на захтјев предузећа „Водовод и канализација“ Херцег-Нови, а ради несметаног и безбједног извођења радова на санацији квара на водоводној мрежи, обавјештавају из Секретаријата за комуналне дјелатности.

Секретаријат за туризам, економски развој и инвестиције позива сва заинтересована ММСП која послују на територији општине Херцег-Нови да се пријаве у Фонд за иновације Црне Горе на Јавни позив "Колаборативни грантови за иновације".

Предмет  Јавног позива је додјела грантова за иновације чија је основна сврха подстицање сарадње микро, малих и средњих предузећа (ММСП) са научно истраживачким установама  и/или другим ММСП у изради и спровођењу иновативних пројеката са циљем стварања нових производа и услуга (нарочито у здравственом туризму и одрживој пољопривреди), као и технологија са значајним, одрживим будућим утицајем и тржишним потенцијалом.

Јавни позив је отворен за конзорцијум који чине ММСП, основано као правно лице са сједиштем у Црној Гори као Главни подносилац пријаве и лиценцирана научно истраживачка установа, основана у Црној Гори или ММСП основано као правно лице са сједиштем у Црној Гори као Главни коподносилац пријаве.

Фонд додјељује грантове у максималном износу од 100.000 еура по одобреном пројекту. Финансирање додијељено од стране Фонда може покрити највише:

-80% укупних трошкова пројекта за микро и мала предузећа;

-70% укупних трошкова пројекта за средња предузећа.

На порталу фонда опширније се можете информисати о ближим условима  пријаве, критеријумима и самој документацији.

Пријаве на Јавни позив се достављају путем портала Фонда најкасније до 27. септембра 2022. године, до 14.00 часова.

Контакт се може остварити на број телефона 020 653 891, као и путем електронске поште на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Запрашивање комараца које је требало да буде обављено протеклог викенда одложено је због неповољних временских услова, а нови третман ће бити извршен вечерас и сјутра, 27. и 28. јуна, обавјештавају из Секретаријата за комуналне дјелатности грађане, а посебно пчеларе како би могли заштити своје кошнице.

Третирање ће бити обављено у касним вечерњим и раним јутарњим сатима. Задимљавање одраслих форми комараца врши се у периоду од 15. јуна до 01. септембра на сваких 15 дана на цијелој територији општине, тачније: од граничног прелаза Дебели бријег до Каменара, дуж магистрале, као и улица Сава Илића, Његошева, Саве Ковачевића, на појасу уз обалу Шеталишта пет Даница и приобалним путем дуж ривијере. Задимљавање обухвата и јавне зелене површине око стамбених објеката, те насеља: Њивице, Суторина, Дреновик, Сервисна зона, Игало, Гомила, Сушћепан, Чела, Поди, Зеленика, Кути, Бијела до Бјелске Вале.

Секретаријат за екологију и енергетску ефикасност, обавјештава  грађане, а  посебно пчеларе како би могли заштити своје кошнице, да ће се на територији Општине Херцег-Нови, дана 25.06. и 26.06.2022.год. извршити овогодишње запрашивање комараца. Третирање ће се обавити у касним вечерњим и раним јутарњим сатима.

Задимљавање одраслих форми комараца врши се у периоду од 15. јуна до 01. септембра на сваких 15 дана на цијелој територији општине тј. од граничног прелаза Дебели бријег до Каменара, дуж магистрале, као и ул.Сава Илића, Његошева, Саве Ковачевића, појас уз обалу Шеталишта Пет Даница и приобални пут дуж Ривијере. Задимљавање обухвата и јавне зелене површине око стамбених објеката, те насеље Њивице, Суторина, Дреновик, Сервисна зона, Игало, Гомила, Сушћепан, Чела, Поди, Зеленика, Кути, Бијела до Бијелске Вале.

Режим саобраћаја у улици Сава Илића у Игалу, на потезу од раскрснице са Рибарском (Титове виле) до раскрснице са улицом Јанка Бека („Palmon Bay“) биће привремено измијењен 26, 27. и 28. јуна, на начин да ће у временском периоду од 19 до 02 часа бити забрањено саобраћање за сва возила.

Секретаријат за екологију и енергетску ефикасност, обавјештава  грађане, а посебно пчеларе како би могли заштити своје кошнице, да ће се на територији општине Херцег- Нови, дана 11.06. и 12.06.2022.год. извршити овогодишње запрашивање комараца. Третирање ће се обавити у касним вечерњим и раним јутарњим сатима.

Задимљавање одраслих форми комараца врши се у периоду од 15. јуна до 01. септембра на сваких 15 дана на цијелој територији општине тј. од граничног прелаза Дебели бријег до Каменара, дуж магистрале, као и ул.Сава Илића, Његошева, Саве Ковачевића, појас уз обалу Шеталишта Пет Даница и приобални пут дуж Ривијере. Задимљавање обухвата и јавне зелене површине око стамбених објеката, те насеље Њивице, Суторина, Дреновик, Сервисна зона, Игало, Гомила, Сушћепан, Чела, Поди, Зеленика, Кути, Бијела до Бијелске Вале.

У улици Орјенски батаљон саобраћај ће се одвијати једносмјерно до 15. јуна, ради што ефикаснијег и безбједнијег саобраћања током извођења радова на реконструкцији магистралног пута, обавјештавају из Секретаријата за комуналне дјелатности Општине Херцег Нови.

Привремено се врши измјена режима саобраћаја у Његошевој улици, на потезу од раскрснице Његошеве са улицом Мића Вавића (зграда „Новљанке“) до улице Саве Ковачевића, на начин да се забрањује саобраћај за сва возила.

Служба заштите и спашавања – Ватрогасна јединица Општине Херцег Нови обавјештава све установе, предузећа и грађане да је на основу Наредбе Општине Херцег Нови Бр. 01-1-018-1027/22 од 24.05.2022. године забрањено свако ложење и употреба ватре на отвореном простору на територији Општине Херцег Нови у времену од 01. јуна 2022. до 30. септембра 2022. године.

Секретаријат за екологију и енергетску ефикасност обавјештава  грађане да ће у сриједу, 01.06.2022. године бити обављен трећи ларвицидни третман комараца на територији општине Херцег-Нови.

Ларвицидно треатирање комараца спроводи се на подручјима као што су баре, канали, отворени водотоци, градска гробља и септичке јаме. Као ларвицидно средство користи се биолошки ларвициде, тј. препарат димилин на бази дифлубензурона, који није опасан по људе и сисаре у цијелини и није токсичан за птице и пчеле, већ само за циљане штеточине, наводе из Секретаријата.

logoTO