zgradaohn2022Секретаријат за туризам, економски развој и инвестиције продужава рок за достављање документације за Конкурс подршке женском предузетништву, до 23.новембра 2023. год.

Право учешћа имају све заинтересоване предузетнице/привредна друштва са пребивалиштем, односно сједиштем на територији Општине Херцег Нови, Конкурс за расподјелу средстава буџета намјењен је женама  које желе да започну вођење сопствене привредне дијелатности или привредног друштва.
 Средства предвиђена Буџетом Општине за 2023. годину расподјељују се за бизнис идеје које доприносе остваривању утврђених циљева у стратешким документима, програмима и плановима Општине, подстичу економски развој и отварање нових радних мјеста, а којима се, нарочито: 
- стварају услови и подстиче развој туризма;
- доприноси афирмацији и валоризацији културног потенцијала, традиције и културне посебности општине;
- доприноси развоју креативних индустрија и очувању старих заната;
- доприноси очувању животне средине и одрживог развоја.
Услови за учешће на конкурсу и документа која треба приложити уз пријаву остају исти. Услови конкурса објављени су на сајту Општине Херцег Нови.