JP05Дирекција за имовину и заступање је објавила Јавни позив за давање у закуп објеката и локација за постављање привремених објеката сезонског карактера путем јавног надметања, за период од 01.07.2021.– 15.09.2021.

У питању је више локација у насељима Топла, Игало, Мељине и Херцег Нови (Шквер и локација код хотела “Плажа”).
Заинтересована лица могу извршити увид у предметне локације у канцеларији број. 88 на трећем спрату – Секретаријат за просторно планирање и изградњу Општине Херцег Нови, у вријеме пријема странака. Право учешћа на јавном надметању имају сва физичка и правна лица, која доставе благовремену и комплетну документацију и доказ о уплаћеном депозиту у износу од 100,00 еура на жиро рачун Главног трезора Општине Херцег-Нови, број: 510-208-95, уз напомену да се уплата врши на име „депозита за учешће на јавном надметању“.
Рок за подношење понуда је 09.06.2021.године. Јавно надметање - аукција ће се одржати 10 и 11.06.2021 .године за са почетком у 9.30 часова у просторијама Општине Херцег-Нови у присуству пријављених и регистрованих учесника за надметање.
Ближа обавјештења по основу овог јавног позива се могу добити на телефон: 031-321-052 локал 257 или непосредно у канцеларијама Дирекције за имовину и заступање у згради Општине Херцег-Нови, у вријеме пријема странака.
О условима и начину учешћа, детаљније у примјеру Јавног позива.