zgrada OHN24Мјесна заједница Баошић расписала је Јавни позив за давање у закуп пословних простора (испод трибина пливалишта у Баошићу) и локације за постављање објекта привременог карактера (улаз на пливалиште) прикупљањем затворених писаних понуда.

Право учешћа на јавном надметању имају сва физичка и правна лица, која доставе благовремену и комплетну документацију и доказ о уплаћеном депозиту на жиро рачун Мјесне заједнице Баошићи, број: 510-5334-43. Право учешћа по јавном позиву немају физичка и правна лица односно предузетници који нису измирили обавезе према Мјесној заједници по основу закупа или других трошкова који произилазе из раније закључених уговора , као ни чланови њиховог породичног домаћинства (супружник, брат,сестра, дјеца или родитељи).
Регистровање учесника и отварање понуда извршиће се јавно дана 30.04.2024.г. са почетком у 18.00 часова у сали Дома културе.
Све додатне информације везане за оглас заинтересовани могу добити у канцеларији МЗ Баошић или путем телефона: 031/674-333 и 067/332-108.

Детаљније у Јавном позиву.