cejnСлужба за јавне набавке општине Херцег Нови обавјештава понуђаче да је Министарство финансија и социјалног старања почело од 01. јануара 2021. године са примјеном новог електронског система јавних набавки (ЕСЈН), док ће портал јавних набавки (http://portal.ujn.gov.me/delta2015/login.jsp) остати у функцији само за започете поступке јавних набавки, који су на истом објављени.

Будући да су наручиоци обавезни да сва обавјештења о јавним набавкама креирају и објављују путем новог система, Министарство финансија и социјалног старања – Директорат за политику јавних набавки обавјештава све привредне субјекте да је неопходно да се региструју на ЕСЈН, како би исти могли пратити обавјештења и учествовати у поступцима јавних набавки.
Регистрација се врши попуњавањем регистрационог формулара, који је могуће преузети на линку: http://www.ujn.gov.me/wp-content/uploads/2021/01/Upustvo-za-popunjavanje-Ponuđaci.docx ,као и регистрацијом на http://cejn.gov.me .
Неопходно је да подаци унијети на регистрационом формулару и подаци који буду унијети у систем буду истовјетни, како би администратори Директората одобрили регистрацију понуђача.
Испуњени формулар је потребно доставити  поштом, на адресу Директората (ул. Слободе бр.2 – Бизнис центар Хилтон) , потписан и овјерен од стране овлашћеног лица привредног субјекта, или у електронској форми, потписан сертификованим електронским потписом на е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Горе наведено је неопходно, како би главни системски администратори одобрили регистрацију и омогућили даљи рад понуђача у ЕСЈН, о чему ће привредни субјекти добити потврду на е-маил наведен у регистрационој форми.
Све додатне информације могу се пронаћи на сајту Директората за политику јавних набавки http://cejn.gov.me.