ZGRADAOHN2021Секретаријат за финансије и локалне приходе Општине Херцег Нови обавјештава физичка лица која су обвезници пореза на непокретност и туристичке таксе, да је и даље у току поступак доставе рјешења о утврђивању пореза на непокретност и туристичке таксе за 2021. годину преко Поште Црне Горе.

Обавјештавају све пореске обвезнике којима још нису уручена рјешења да иста могу преузети у канцеларији 74 Секретаријата за финансије и локалне јавне приходе Општине Херцег Нови, као и захтјевом путем службеног мејла: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Све потребне информације можете добити позивом на број телефона +382(0)31 321052, локал 344 или +382(0)31 322 774, као и путем службеног мејла: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Такође, овим путем Секретаријат позива све пореске обвезнике пореза на непокретност и туристичке таксе који нису платили обавезе из ранијих обрачунских периода да исте измире у што краћем року, како би избјегли поступак покретања принудне наплате и додатних обрачуна камате и трошкова поступка.