herceg novi aerial viewСекретаријат за финансије и локалне јавне приходе Општине Херцег Нови ће, на основу члана 87 Закона о управном поступку, дана 20.12.2019 године извршити достављање јавним обавјештавањем свих неуручених рјешења о утврђеном порезу на непокретност и туристичке таксе за 2019. годину, обавјештавају из тог органа локалне управе.

Будући да достављање предметних аката није било могуће извршити на један од начина прописаних члановима 84 и 85 Закона о управном поступку, овај Секретаријат врши достављање истих јавним обавјештавањем, односно објављивањем  на огласној табли Општине Херцег Нови и на интернет страници Општине Херцег Нови путем линка http://www.hercegnovi.me/sr/2017-03-01-16-55-29/2018-06-08-06-01-24.
Достављање јавним обавјештавањем сматра се извршеним по истеку рока од 10 дана од дана објављивања писмена. Датум објављивања је 20.12.2019. године.
Увид у рјешења грађани могу извршити у канцеларији  Секретаријата за финансије и локалне јавне приходе бр. 74, сваког радног дана у периоду од 08 до 11 сати.