HN aerial20201906Секретаријат за финансије и локалне јавне приходе обавјештава све власнике непокретности на територији Општине Херцег Нови да ће овај Секретаријат отпочети са принудном наплатом заосталог дуговања по основу пореза на непокретност за све обвезнике који нису измирили своја ранија дуговања, а којима рјешењем овог Секретаријата није одобрено плаћање на рате, нити су искористили могућност склапања споразума, а у вези одлагања принудне наплате прописане Закључком Предсједника општине од 30. априла текуће године ("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 014/20 од 30.04.2020).

Општина Херцег Нови на овај начин још једном позива све грађане са заосталим пореским дуговањима из претходних година да наведене повољности споразумно искористе најкасније до 30.06.2020. године. 

За све информације можете се обратити у канцеларији бр. 74 Општине Херцег Нови-Одјељења за утврђивање и наплату локалних јавних прихода, као и на телефон 031/322-774.