ZgradaOHNNatpis26092018Службеница за јавне набавке обавјештава да је објављена тендерска документација за отворени поступак јавне набавке санација локалног пута у МЗ Зеленика - од клуба пензионера до моста код касарне у Сасовићима.

Процијењена вриједност јавне набавке са урачунатим ПДВ-ом износи 96.000,00 еура.

Поступак јавне набавке можете погледати и преузети са Јавне набавке у 2020. години.