Скупштина општине Херцег Нови на сједници одржаној 24.10. 2022. године донијела:

исти су објављени у "Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 053/22 од 03.11.2022. године.