Skupština opštine Herceg Novi na sjednici održanoj 24.10. 2022. godine donijela:

isti su objavljeni u "Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 053/22 od 03.11.2022. godine.